Byggbranschen ska bli effektivare genom samverkan

Byggbranschen Mindre fokus på detaljer ska göra byggbranschen mer effektiv. Ett nytt samarbete om standarder involverar bland annat Svenska institutet för standarder, Sis. Mikael Anjou, som skrivit en bok om byggbranschen, betonar att standarder inte får hämma innovationskraft.

Byggbranschen ska bli effektivare genom samverkan

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att se över sina bygg- och konstruktionsregler. De nya funktionskraven ska innehålla betydligt färre detaljerade regler och allmänna råd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I arbetet ingår också att tydliggöra rollfördelningen mellan Boverket, samhällsbyggnadssektorn och de svenska standardiseringsorganisationerna Svenska institutet för standarder, Sis, och Sek Svensk Elstandard.

Läs även: Ineffektiv byggbransch kan lära av Lean Production

Boverket kommer i framtiden inte längre att hänvisa till standarder i sina regler. Samhällsbyggnadssektorn får större möjligheter att utveckla och tillämpa standarder för att uppfylla funktionskraven.

Möjlighet att påverka

– Förändrade byggregler kommer att ge våra intressenter ökat manöverutrymme och frihet i att utveckla standardiseringen. Vi kommer att växla upp hur vi arbetar med detta tillsammans med byggsektorn och inte minst med våra befintliga standardiseringsdeltagare. Vi hoppas att fler intressenter vill delta för att påverka standardiseringen och främja innovation, säger Annika Andreasen, vd på Sis, i en kommentar.

Från Boverket framhåller man att det behövs 64 000 nya bostäder varje år i tio år, vilket är en mycket stor utmaning. Reglerna ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och fler innovativa lösningar.

Forum för dialog

Sis har skapat ett rådgivande forum för att stärka byggstandardiseringen och skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn.

– Standardisering inom byggsektorn är komplex. Från svenskt håll behöver vi bli ännu mer engagerade för att kunna påverka den europeiska standardiseringen, men också den globala via Iso, och tillvarata svenska intressen för att till exempel stärka svensk konkurrenskraft, säger Annika Andreasen.

Läs även: ”Standardiseringen måste vara snabbfotad”

Varningens finger från byggchef

I höstas kom Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson AB, ut med boken ”Den ineffektiva byggbranschen”, där han framhåller att behovet av förändring i byggbranschen är stort. Gamla strukturer behöver lösas upp för att byggandets aktörer ska kunna arbeta mer effektivt och kundorienterat.

– När det gäller standardisering hjälper den på företagsnivå till att skapa återupprepningar. Återupprepningar hjälper ett lärande och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Lärande och kontinuerligt förbättringsarbete hjälper produktivitetsökningar, summerar han de positiva effekterna av standarder.

På branschnivå är standarder bra om de understödjer företagsstandarder, minskar transaktionskostnader, bidrar till höjd kvalitet och att sprida ”best practice”, menar han.

– Samtidigt vill jag höja ett varningens finger för standards på branschnivå. De tenderar att bli ganska rigida och svåra att förändra. Då tappar man möjligheten till det kontinuerliga förbättringsarbetet, och standarder bidrar i stället till en inlåsning.

En fara att göra som man alltid har gjort

Kulturen är då att göra som man alltid har gjort. ”Systemet” premieras framför innovation och kundfokus.

– I dag finns definitivt standarder inom byggsektorn som snarast hämmar utveckling, produktivitet, innovation och kundfokus. Det är viktigt att inte verka för ytterligare fastlåsande och rigiditet, framhåller Mikael Anjou.

Läs även: 10 topphändelser från året som gått

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.