Byggbranschen ska minska avvikelser

Med ett nytt samarbete inom byggbranschen ska antalet avvikelser minskas. Skellefteå Snickericentral ger kunden tillgång till information via sitt intranät. Det ska ge snabbare återkoppling och färre avvikelser.

Inom byggbranschen är det ofta väldigt många underentreprenörer inblandade i ett byggprojekt. Därmed är risken att något går fel också stor. Det kan till exempel handla om felbeställningar, måttfel, transportskador eller monteringsskador. Blir något fel så är det svårt att fastställa var felet begåtts och vad som har orsakat felet. Följden blir att avvikelsehanteringen tar onödigt lång tid och det är svårt att eliminera avvikelsen.

Webbaserad avvikelsehantering

Traditionellt sköts återkopplingen och informationen om reklamationerna, eller avvikelserna, inom byggsektorn genom telefon, fax eller mejl. Men på Skellefteå Snickericentral, SSC, som är en av Skandinaviens ledande tillverkare av snickeriprodukter och specialsnickerier, har man infört ett webbaserat avvikelsehanteringssystem för att få bättre intern kontroll och uppföljning. Konkret innebär det att SSC vid varje avvikelse sätter in en akut åtgärd för att rätta till felet. Den åtgärden följs sedan av en intern utredning om var avvikelsen skett och vad som orsakat avvikelsen. Utredningen använd därefter internt för att korrigera avvikelsen.

Via intranät

Nu öppnar SSC för Skanska att följa hanteringen av den akuta åtgärden genom att man kopplar ihop sina intranät.

– Skanskas inköpare kan gå rakt in i vårt intranät och få information om varje avvikelse och därmed se hur det följs upp, berättar Anna-Karin Johansson, kvalitets- och miljöansvarig på SSC.

När systemet har varit i användning en tid kommer även Skanskas arbetsledare ute på byggarbetsplatserna att få tillgång till samma tjänst.

Förbättringsarbete

Byggbranschen har generellt sett varit dåliga på att arbeta systematiskt med avvikelsehantering. Tanken är nu att avvikelserna ska kunna hanteras snabbare vilket påverkar byggtider och byggkostnader. Men minst lika viktigt är att uppföljningen av avvikelserna kommer att förbättras avsevärt.

– Utifrån det statistiska material vi kommer att få kan vi dra viktiga slutsatser om hur och var i verksamheten som vi måste förbättra oss, säger Anna-Karin Johansson.

Från Skanskas sida hoppas man att det nya avvikelsehanteringssystemet ska leda till en effektivare hantering.

– Byggbranschen är generellt sett dålig på att analysera hanteringen av avvikelser, säger Anders Nord, logistikchef på Skanska. Men jag tror att den här typen av system kommer att bli vanligare i framtiden både på grund av att avvikelsehantering blir en viktig del i värderingen vid upphandlingar och för att sänka byggkostnaderna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.