Byggbranschens arbetsmiljö tampas med problem

Nio av tio byggarbetsplatser har arbetsmiljöproblem. Det visar en granskning gjord av Byggnads.

Byggbranschens arbetsmiljö tampas med problem
Mobbning och trakasserier är problem som förekommer på många byggplatser. Nu vill Byggnads ha politiska åtgärder. Foto: Adobe Stock

Byggnads har länge arbetat för att motverka machokulturen i branschen. I oktober i år tillfrågades 1 300 medlemmar om deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Det visade sig att sex av tio hade upplevt kränkningar på arbetsplatsen, i form v bland annat mobbning och trakasserier. I en majoritet av fallen var det chefen som mobbade.

Nu har Byggnadsgjort gjort en ny medlemsundersökning av arbetsplatserna. Denna gång har man låtit 1 200 skyddsombud kontrollera den psykosociala miljön på sina arbetsplatser. Det visar sig att runt 86 procent av arbetsplatserna har någon form av brist i arbetet med psykosocial arbetsmiljö, och att mer än hälften saknar rutiner för att undersöka psykosocial arbetsmiljö.

Nu efterfrågar Byggnads politiska förändringar, bland annat möjligheten att inför sanktioner kopplade till föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA 2015:4) och fler kontroller från Arbetsmiljöverket.

Några siffror från undersökningen

  • 86 % av de granskade arbetsplatserna hade någon form av brist i arbetet med psykosocial arbetsmiljö.
  • 55 % av arbetsplatserna saknar rutiner för att undersöka psykosocial arbetsmiljö.
  • 20 % av arbetsplatserna är arbetet sällan eller aldrig är utformat så det kan ske utan stress.
  • 68 % av arbetsplatserna saknar mål för organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • 92 % av arbetsplatserna har arbetsgivaren tydligt klargjort att kränkningar och mobbning inte accepteras.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste