Byggföretagen: Minska sekretessen bland myndigheter

Myndigheter Byggföretagen sällar sig till dem som vill lyfta på sekretessen mellan myndigheter. Detta för att motverka fusk och brottslighet i byggbranschen.

Byggföretagen: Minska sekretessen bland myndigheter
Catharina Elmsäter-Svärd är vd för Byggföretagen.

Det har länge varit på tapeten att förändra sekretesslagstiftningen, så att myndigheter lättare dela information med varandra och på så vis minska brottsligheten. Senast i raden att kräva minskad sekretess mellan myndigheter är bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

– Sekretessen mellan myndigheter måste minska. I annat fall kommer myndigheter sitta under ett och samma tak, men ändå inte kunna dela information med varandra. Myndigheterna måste också göra den offentliga informationen digitalt tillgänglig, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande.

Nolltolerans mot fusk

Catharina Elmsäter-Svärd menar också att myndighetsuppgifterna måste integreras med ID06-systemet. ID06 är ett system som tagits fram av byggbranschen, för identifiering och kontroll av individer och av företag. Syftet är att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen.

Byggföretagen är också positiva till inrättandet av fysiska center mot arbetslivskriminalitet. Regeringen beslutade inrätta sju sådana center runt om i landet för ett år sedan, 2022. Hittills har två öppnats, i Göteborg och Umeå.

Byggföretagen trycker på att även beställarna har ett ansvar för att förhindra kriminella aktörer i branschen.

– På Byggföretagen har vi nolltolerans mot medvetet fusk. Det är något vi arbetat hårt med de senaste åren, både enskilt och tillsammans med facken. Men ett stort ansvar vilar även på beställare, myndigheter, riksdag och regering, kommenterar Catharina Elmsäter-Svärd.

Fakta

Byggföretagens åtgärder för att främja sund konkurrens

  • Samlar aktörer i bygg- och anläggningsbranschen kring en gemensam agenda, gemensam vision och spelregler.
  • Bedriver ett aktivt lokalt och regionalt arbete för sund konkurrens över hela landet, utbildar, vägleder och samordnar aktörer i och kring byggsektorns.
  • Genomför det nationella projektet Sunda byggen. Tillsammans med byggsektorns parter testas och utvärderas kriterier och uppföljningsverktyg.
  • Arbetar med flera aktörer i branschen för att utveckla digitala systemstöd, såsom indexverktyg, API-kopplingar och system för att kontrollera underentreprenörer. (Digitalt tillgänglig myndighetsinformation är viktigt för detta arbete.)
  • Genomför arbetsplatskontroller i samverkan med medlemsföretagen, i syfte att identifiera och åtgärda eventuella brister, skapa faktaunderlag för hållbarhetsindex, med mera.
  • Deltar i myndighetssamverkan, i uppbyggandet av regionala A-krimcenter, och i bankinitiativet för hållbara lån.

Källa: Byggföretagen

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.