Certifierade svarvare ger högre kvalitet

Nu kan man kompetenscertifiera svarvare och fräsare. Kunskapshusen AB har tillsammans med ett nätverk av industrier arbetat fram en branschstandard för certifiering av verkstadspersonal.

Computer Numerical Control, CNC, är den teknik som styr svarvar och fräsar. Nu kan verkstadspersonal som arbetar med datorstyrd produktion i dessa fleroperationsmaskiner certifiera sin kompetens enligt en ny branschstandard som Kunskapshusen AB tagit fram tillsammans med ett stort antal industriföretag.

– Vi har haft en referensgrupp med både stora och små verkstadsindustrier som också pilotcertifierat personal. Det gör att vi vet att kompetensstandarden kommer att fungerar och förhoppningen är att den blir en branschstandard, berättar Peter Forss, vd för Kunskapshusen.

Vill konkretisera

Det första iniativet till en branschstandard för kompetensutveckling togs av ABB, Metall, Skandia och Lärnia när man bildade Kunskapshusen AB.

– Svetsare har länge kunnat avlägga prov och visa vad de kan, men för svetsare och fräsare har det inte funnits någon möjlighet att dokumentera sina kunskaper, förklarar Peter Forss. ABB ville konkretisera sin kompetensutveckling, bestämma vad som är viktig kunskap, kunna inventera den och planera för kompetensutvecklingen. Det blev starten till CNC-certifieringen.

Standarden bygger på stegvis certifiering där grön är första nivån som sedan följs av blå och svart certifiering. För att få certifiera sig på en högre nivå måste man först ha klarat av den lägre.

Standarden mäter verkstadspersonalens kunskaper på 14 olika områden. Det handlar om både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper.

– Det praktiska provet innehåller 30 punkter som tar ungefär en halv dag att utföra, och det teoretiska provet består av 160 frågor som man har tre timmar på sig att besvara, förklarar Peter Forss.

Utbildningsplaner

Tanken med kompetenscertifieringen är att den både ska leda till en mer systematisk kompetensutveckling av personalen, och en kvalitetssäkring av produktionen. Genom att kompetenscertifiera personalen får man en kunskapsinventering vilket leder till att man kan lägga upp utbildningsplaner.

– Klarar man inte certifieringsprovet innebär det att man lägger upp en individuell utvecklingsplan. Det gör att man verkligen får en kompetensutveckling bland personalen, säger Peter Forss.

Dessutom hoppas Peter Forss att standarden ska bli ett konkurrensmedel vilket innebär att det finns incitament för att utbilda personalen så att de klarar högre steg i standarden.

Genom att kvalitetssäkra personalens kompetens tror Peter Forss också att industriföretagens produktionskvalitet kan höjas.

– Kvaliteten blir mer och mer viktig och säkrar man kompetensutvecklingen tror jag också att kvaliteten på företagens produkter blir både bättre och säkrare, säger Peter Forss.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.