Certifiering av arbetsmiljö på SKF

Verkstadsjätten SKF har certifierats enligt arbetsmiljöstandarden OSHAS 18001. Syftet är att säkra produktionsprocessen och standardisera arbetsmiljöarbetet för att uppnå sin nollvision om arbetsolyckor. Sedan SKF startade programmet ”Noll olyckor” för fem år sedan har olycksfrekvensen minskat med 75 procent. Certifieringen omfattar 82 fabriker i 24 länder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.