Certifiering ger bättre kontroll

Arbetsmiljöcertifiering ger bättre kontroll av verksamheten. Det hävdar SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som genomfört en enkät bland företag som certifierats mot AFS 2001:1, Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.

I enkäten tillfrågades företagen med certifierade ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete om anledningen till varför man beslutat att certifiera ledningssystemet och vilket mervärde detta ger verksamheten. Svaren visade att framförallt bättre kontroll av verksamheten är den viktigaste faktorn för företagen.

– I andra kommentarer anges att verksamheten fått ett bättre arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och färre olycksfall sedan man infört ett ledningssystem för arbetsmiljö, säger Camilla Landén, teknisk handläggare på SWEDAC:s certifieringsenhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.