Ny checklista för framgångsrik digital transformation

Digitalisering Nu finns en konkret checklista med 31 punkter som kan organisationer arbeta med för att säkerställa bättre resultat med digital transformation. Två masterstudenter i Linköping har identifierat avgörande faktorer för framgång.

Ny checklista för framgångsrik digital transformation

I sitt examensarbete har Emma Berg och Cecilia Josefsson från civilingenjörslinjen Industriell ekonomi vid Linköpings universitet skapat ett ramverk för digital transformation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi konkretiserar vad som behöver uppmärksammas inom olika områden och har sammanställt detta i en checklista med 31 punkter. Varje organisation behöver ta ställning till vilka av punkterna som är relevanta hos just dem, eftersom det skiljer sig åt mellan olika verksamheter, säger Cecilia Josefsson.

Det är alltså viktigt att skaffa sig en egen uppfattning om rätt digitaliseringsstrategi, beroende på verksamhet och omvärld. Detta bör göras på ett dynamiskt vis, eftersom förutsättningarna förändras över tid.

Tre övergripande områden

I rapporten identifieras tre övergripande områden att uppmärksamma inom digitalisering; Ledarskap & Vision, Kultur & Människor samt Företagets Processer & Strukturer.

– De handlar i tur och ordning om övergripande ledarskapsfrågor, vision och målsättningar, hur människorna i organisationen kan bidra till digitaliseringen respektive hur arbetet ska gå till rent praktiskt, berättar Emma Berg.

I den del av ramverket som behandlar konkreta processer påtalas exempelvis att organisationen bör arbeta i tvärfunktionella arbetsgrupper. Tre delfaktorer är där att utveckla rutiner för projektplanering som utgår från kompetenskartläggningar, ta fram rutiner för att arbeta tvärfunktionellt och göra det möjligt för medlemmar av teamen att fördela sin tid på ett flexibelt sätt.

Läs även: Smart digitalisering gav vinst till Mobilaris

Dynamiska faktorer i fokus

Ramverket struktureras med hjälp av begrepp inom strategiteorin om Dynamiska förmågor. Där används aspekterna Sense – att känna av vilka möjligheter som finns; Seize – att fånga rätt möjligheter och integrera dem i organisationen; samt Reconfigure – att vid behov göra förändringar av struktur och resursfördelning.

Samarbete med konsultföretag

Emma Bergs och Cecilia Josefssons examensarbete har titeln Enabling digital transformation – a dynamic capabilities approach. Projektet har genomförts i samarbete med konsultföretaget Propia, som tog initiativet genom en inbjudan till institutionen, samt Propias kund Tekniska verken. Rapporten bygger på en litteraturstudie, en empirisk studie hos Propia, samt en fallstudie av Tekniska verken.

Läs även: Digitalisering ökar lönsamheten

Den har belönats med Christer Giléns stipendium för bästa masteruppsats inom Ekonomisk styrning, organisation och innovation vid Linköpings universitet, samt en tredjeplacering av 94 tävlande i Vinnovas och Esbris uppsatstävling Nytt&Nyttigt, med temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande.

Författarna är Emma Berg och Cecilia Josefsson är nu verksamma vid företagen Ascend respektive Nepa i Stockholm.

Nytt initiativ från Propia

Ett nytt samarbete mellan Propia och akademin sker nu genom ytterligare ett examensarbete på temat digital transformation. Syftet är att utveckla en metod som integrerar digitala metoder och verktyg med en strukturerad metod för analys och förbättring, för att få ut maximal nytta av digitaliseringen. Även denna gång kommer ett samarbete ske med någon av Propias kunder.

Läs även: Rädsla hämmar förändringsarbetet

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.