Kvalitetsdrottning på Kronans – leder riktningen när 1 plus 1 blir 3

Checklistan Kvalitetsarbete sker ofta i det dolda, så därför ser vi till att ta en kik bakom kulisserna då och då. Denna gång har vi intervjuat Karin Pesula, kvalitets- och hållbarhetschef på Kronans Apotek - ett bolag som har gjort en enorm transformation det gångna året.

Kvalitetsdrottning på Kronans – leder riktningen när 1 plus 1 blir 3
Karin Pesula. Foto: Press och Stockadobe

I vår inledande kontakt beskriver hon sitt jobb som ”världens roligaste jobb”. Förklaringen till det betyget är bland annat känslan av ansvar, vilket endast en massiv hopslagning kan skapa. Karin Pesula har arbetat i apotekssektorn i drygt 20 år. Hon förklarar att i apotekbranschen fokuserar kvalitet på patientsäkerhetsperspektiv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi ska säkerställa att vi tillhandahåller läkemedel och rådgivning på ett kvalitetssäkert sätt ute på våra apotek, och stötta våra apotek att efterleva de regelverk som styr arbetet, säger hon.

Kort om Karin Pesula

Kort om Karin Pesula

Yrke

Kvalitets- och hållbarhetschef på Kronan Apotek. Apotekare i grunden.

Jag upplever att jag har ett behov av kompetensutveckling inom

– När jag lyfter blicken och tittar framåt är det väldigt spännande att tänka på all ny teknik som kommer. Hur kan kvalitetsbranschen ta hjälp av AI för att skapa ett större värde för våra kunder? Det vill jag lära mig mer om.

Så mår jag i slutet av en arbetsdag

– Ingen dag är den andra lik men jag känner mig nöjd när jag märker att kvalitetsarbetet har lett till faktiska förbättringar. Nöjdare kunder och medarbetare helt enkelt. Det hänger ihop med hur det går för företaget, att företaget är välmående.

Det viktigaste jag har ”checkat av” som kvalitetsprofessionell
– Att sammanfoga två olika bolag till en. Även om det är mycket kvar har vi lyckats väldigt bra redan nu med att skapa en gemensam kultur.

Vad har du på agendan idag?

– Vi är drygt tio personer som arbetar i kvalitetsfunktionen hos oss, även om jag har det övergripande ansvaret. Idag har vi haft en spännande diskussion om varför kultur är så viktigt för oss. Inte minst nu, efter att Apoteksgruppen och Kronans Apotek gått samman för drygt ett år sedan.

Vad är mest stimulerande på jobbet just nu? 

– Vi börjar se resultat av det arbete vi gjort tillsammans med att skapa en kultur som ramar in det nya företaget.

Vilken är den största utmaning din organisation handskas med just nu? 

– Det är samma svar där. Vi implementerar just nu ett nytt kvalitetsledningssystem för nya Kronans Apotek där vi väljer det bästa från respektive företag – men passar också på att utveckla. Dels jobbar vi nu under våren med att ta fram ett nytt avvikelsehanteringssystem som är centralt för det systematiska förbättringsarbetet. Det ska lanseras efter sommaren. En annan del är att utarbeta och implementera nya gemensamma rutiner och processer för våra apotek.

Hur märker man av den utmaningen på jobbet? 

– Vi har 500 apotek och ett stort e-handelsapotek som ska börja arbeta med samma rutiner och på samma sätt. Det är såklart ett jättearbete att implementera detta och säkerställa att alla medarbetare jobbar likadant. Det är en stor förändringsresa och vissa saker är centrala för att lyckas, det är kommunikation – varför vi göra detta, men också att kunna prioritera rätt och ha en uthållighet.

Vad krävs av din organisation för att lyckas? 

– Jag tänker att det är väldigt värdefullt att snälltolka varandra. Vi kommer från olika företagskulturer med olika arbetssätt. Här gäller det att vi är snälla mot varandra för att få till det nya. Det är också jätteviktigt att ligga nära apoteken ute i landet, samla upp deras frågor och synpunkter, det är ju där – på apoteken- det ska fungera i vardagen.

Vad hoppas du att du och din organisation ska kunna ”bocka av” inom en snar framtid?

– Dels är ett det nya avvikelsesystemet som jag nämnde, dels att vårt expanderade bolag får ut de gemensamma processer till alla våra apotek.

Fakta

Hur mycket av din arbetsvecka…

Går åt till att mejla? Cirka 10-15 procent.

Är möten? 60 procent.

Är hybridarbete? Jag är inne på kontoret nästan jämt. Jag vill träffa kolleger. Det finns ofta saker man fångar vid kaffeautomaten, jag gillar det!

Gör du uppföljningar? Mindre än jag borde, haha. Men avstämningar har jag med mina medarbetare, och det är ju uppföljningar. Så cirka 10 procent på den punkten.

Är oplanerad? Det blir återstående tid, så omkring 15 procent. Det vill jag gärna lägga på det mellanmänskliga, att hantera händelser och sitta och analysera de situationer som uppstår. Någon gång i månaden ser jag också till att göra apoteksbesök.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.