Chefen viktigaste kanalen för information

Den bästa kommunikationskanalen är chefen, men det är inte där företagen lägger mest resurser. Det framgår av en undersökning som Nordisk Kommunikation genomfört och som Ledarna tagit del av. Enligt studien lägger företag mest resurser på att utveckla mekanisk kommunikation som internet, press och nyhetsbrev, trots att medarbetarna helst vill få information via chef och ledning. Den information som man trots allt får från chefen är inte heller bra. Mest nöjd är medarbetarna med den information som man får via kollegorna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.