Chefens chef hjälper eller stjälper

Ledarskap Fyra av tio chefer överväger att lämna sin chefstjänst, visar en färsk rapport. Det beror bland annat på hög arbetsbelastning och dålig stöttning från chefens chef.

Chefens chef hjälper eller stjälper

Rapporten ”Chef i nöd och lust” från Sveriges chefsorganisation Ledarna visar på de påfrestningar som dagens chefer utsätts för. Rapporten bygger bland annat på en forskningsstudie där forskare vid

Lunds universitet följt upp 55 chefer som för tio år sedan deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet ”Hållbara chefer”. Syftet var att undersöka chefernas arbetsförhållanden och karriärutveckling över tid.

Som ett komplement till forskningsstudien redovisas i rapporten även resultatet från Chefsbarometern, som bygger på en undersökning som utförts av Novus med 1 042 chefer. Resultatet från både forskningsstudie och undersökning ger en entydig bild av de problem som är förknippade med chefskapet.

Dålig stöttning

Fyra av tio chefer överväger att lämna sin chefstjänst. Dålig stöttning från chefens chef, negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer bidrar till minskad motivation att fortsätta som chef.

Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, är inte förvånad över resultatet.

– Det bekräftar snarare den bild vi redan har av problemen. De som överväger att lämna sitt chefsuppdrag anger främst hög arbetsbelastning, dåligt ledarskap från chefens chef och otydlighet som skäl. Det som är mest påfrestande är att många fastnar i administrativa uppgifter som de varken rekryterats för eller drivs av. Det gör att de inte får tid för viktigare arbetsuppgifter, säger hon.

Läs även: 7 tips för att motverka chefers psykiska ohälsa.

Men cheferna lyfter även fram de ljuspunkter som finns i chefstillvaron.

– Det som är mest utvecklande är relationer i form av givande kollegor och medarbetare samt mötet med andra människor. Den enskilt viktigaste faktor som får chefer att stanna är stödet från närmaste chef och ett uppmuntrande och rättvist ledarskap från denne.

Tre nycklar som får cheferna att stanna:

1. Stöttning av nya chefer för att komma in i chefsrollen ger ökad trygghet och hållbarhet. Med erfarenhet ökar chefers sociala skicklighet, trygghet i rollen och graden av inflytande.

2. Låt chefen vara chef. Det som minskar motivationen på sikt är negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer samt närmaste chefs ledarskap.

3. Det som upplevs stödjande i chefers vardag är en bra chef, kollegor och medarbetare samt fungerande administrativt stöd och stimulerande arbetsuppgifter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.