Chefer får studenter som mentorer

Digitalisering På Digg - Myndigheten för digital förvaltning och Mittuniversitetet i Sundsvall är det numera ombytta roller. Ett unikt mentorprogram har dragits igång där studenterna är mentorer och cheferna är adepters för att på så sätt få nya perspektiv på digitalisering.


Chefer får studenter som mentorer

Det unika Studentmentorprogrammet kommer att pågå under ett års tid med två träffar per termin och därefter ska satsningen utvärderas.

– Digitalisering handlar om verksamhets- och samhällsutveckling. Tanken med den här satsningen är att studenterna får bidra till utvecklingen med sina insikter, idéer och perspektiv, säger Malin Rinstad, som är HR-specialist på Digg och en av initiativtagarna till programmet.

Den nya myndigheten Digg etablerades i Sundsvall i september 2018 och ska vara ett nav för digitaliseringen inom offentlig förvaltning. Under hösten inleddes ett samarbete med Mittuniversitet och det första konkreta utfallet är alltså det nya Studentmentorprogrammet.

Läs även: Digg är navet för offentlig digitalisering.

Totalt är det åtta chefer inom myndigheten som deltar och som fått varsin student som mentor. Studenterna läser vid olika utbildningar på Mittuniversitetet, som till exempel statsvetenskap och samhällsvetenskap.

– Studentmentorerna kommer från flertalet olika utbildningar och gemensamt för alla som deltar är att de har ett stort samhällsengagemang, förklarar Malin Rinstad.

Katarina Gidlund, professor i digitalisering vid Mittuniversitet, tycker att det är modigt och klokt av Digg att på det här sättet arbeta för att få in nya perspektiv.

– När vi undersöker olika verksamheter så ser vi att vi behöver bredda deltagandet på alla sätt vi kan för att på riktigt ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.