Chefer har störst problem med sociala medier

Hälsa Hur mycket tid lägger du på att kolla privata facebook- och instagram-konton på arbetstid? Enligt en undersökning av Alna är chefer de som har lättast att hamna i skadligt bruk av sociala medier.


Chefer har störst problem med sociala medier

Sociala medier har blivit en del av vardagen för de flesta svenskar, och beteenden vi vant oss vid på fritiden letar sig in på våra arbetsplatser. Enligt en undersökning från Alna lägger 15 procent av Sveriges chefer en timme eller mer per dag på sociala medier för privat bruk under arbetstid. Omräknat i pengar utgör detta en stor kostnad. En timmes användande per dag kostar arbetsgivaren i genomsnitt cirka 100 000 kr per år och chef (beräknat på en medianlön på ca 40 000 kr och arbetsgivaravgifter och sociala kostnader på mellan 1,5 och 1,6 procent).

Att chefer är den grupp som använder sociala medier för privat bruk mest på arbetstid är ett oväntat resultat, menar Moa Minishetti, psykolog och klinisk chef på Alna,

Cheferna är också den grupp som har svårast att hantera situationen.

– Detta är en ny typ av skadligt bruk som vi ser växer, och chefer som har datorn som huvudsakligt arbetsredskap är uppenbarligen extra utsatta, säger hon.

Nästan en tredjedel av cheferna i undersökningen tycker själva att de använder sociala medier för privat bruk för mycket på arbetstid och lika många skulle vilja kunna begränsa sitt bruk. En femtedel av cheferna kan inte vara öppna mot sin egen chef om sitt beteende. Hela 27 procent av cheferna säger också att deras arbete blivit lidande på grund av sitt beteende.

I privata bolag har endast 39 procent en policy för hantering av sociala medier. Som jämförelse har 92 procent av företagen en alkoholpolicy.

– På det här området är det svårare att sätta upp tydliga policys än när det gäller till exempel alkohol. Därför väntar många företag ofta alldeles för länge med åtgärder, något som orsakar både kostnader och onödigt lidande En bra första åtgärd är ett strukturerat samtal, säger Moa Minishetti.

 

Fakta

Checklista inför samtal om privat bruk av sociala medier på arbetstid: 1. Dokumentera det som du vet har inträffat. Dokumentera också om beteendet har påverkat arbetsplatsen, t ex arbetsgruppen, deadlines och så vidare. 2. Kom ihåg att den bild du har av verkligheten sällan eller aldrig delas av medarbetaren. Samtalet ska handla om vad du ser, känner och upplever; undvik att ställa en diagnos. Håll dig till fakta och till vad som påverkar just arbetet och arbetsplatsen och ställ öppna frågor. 3. Dela in samtalet i tre delar: a) Bekymmer och omsorg: visa att du ser medarbetaren. b) Problemfokus: var tydlig med vad du ser, upplever och känner och hur du vill gå vidare md situationen. c) Val och ansvar: tydliggör krav och förväntningar på medarbetaren. Var också tydlig med vilka konsekvenserna blir om förändring inte sker. Dokumentera och följ upp samtalet för att säkerställa att den förändring du önskar blir av.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.