Chefer i hög position stressade

Höga chefer i näringslivet prioriterar arbetet och låter sina nära komma i andra hand trots att de tycker att familjen är viktigast. Det visar en studie som tjänstepensionsföretaget Alecta genomfört tillsammans med docent Claes Trollestad.

Höga chefer inom näringslivet lever ett stressigt liv. Att semestern måste avbrytas för att något hänt på jobbet är ingen ovanlighet. Trots att chefer själva anser att familjen är viktigast sätter de i praktiken jobbet först. Det är några av slutsatserna i den undersökning tjänstepensionsföretaget Alecta genomfört tillsammans med docent Claes Trollestad. Studien har har främst tittat på högre chefers existentiella välbefinnande och moraliska trovärdighet och bygger på 15 djupintervjuer med höga chefer i det svenska näringslivet.

– Studien visar att chefer har svårt att förena sin arbetssituation med sina livsideal. Att vara chef med stort ansvar är inget åtta till fem jobb och då kommer familjen i andra hand, säger Birgitta Rolander som är chef för hälsa & välfärd på Alecta.

Intensivt

Alecta satsar på forskning kring ekonomi, etik och medicin för att förebygga sjukdomar hos sina kunder. Stress och depression är de vanligaste sjukdomarna hos företagets försäkrade och höga chefer är en riskgrupp. Chefer ansvarar för snabba beslut som måste fattas i en föränderlig värld, de bär många människors välbefinnande och företagets ekonomiska framgångar på sina axlar.

Företaget vill man skapa en diskussion och dialog om chefernas tunga ansvar vilket är något som påverkar deras hälsa.

– Det är inte vettigt att leva för arbetet så till den grad att man inte ens hinner ta ut semester och det är just vad många chefer gör, säger Birgitta Rolander.

Hon hoppas att en diskussion och dialog kan leda till en bättre arbetssituation för chefer med stort ansvar. En studie har också dragits igång för att ur ett etiskt perspektiv ta fram ett verktyg för att stärka chefer i deras professionella roll.

Men för att något resultat ska uppnås tror Birgitta Rolander att det också krävs att företags aktieägare och styrelser förstår att ropet efter hög avkastning och snabba ekonomiska rapporter får konsekvenser för chefernas hälsa.

– Vi får inte heller glömma att vi vanliga människor också är delaktiga. Slutar vi att ropa efter kortsiktig avkastning och istället investerar i företag med en bra filosofi kommer det att påverka chefernas situation, menar Birgitta Rolander.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.