Chefer, lär er medla!

Som chef är du ansvarig för att motsättningar på arbetsplatsen blir lösta, vare sig du vill det eller inte. Men chefer i Sverige saknar de mest självklara verktygen för effektiv konflikthantering.

Visste du att 25 procent av alla chefer överväger att sluta på grund av konflikter de måste hantera? Det finns en märklig bild av att chefer med lätthet ska kunna ta tag i motsättningar. Men du vet lika väl som jag att så inte är fallet även om du som chef ofta har en god bas i konflikthantering.

Motsättningar är livsviktiga för en verksamhet. De är syret som skakar om och ifrågasätter rådande beslut och värderingar. Detta kallas utveckling. Att som chef effektivt hantera motsättningar på arbetsplatsen är av yttersta vikt för att garantera att verksamheten uppfyller uppsatta mål. Men små konflikter eskalerar lätt och dränerar samarbeten. Detta leder till minskat engagemang och produktivitet bland personalen. Kostnaderna är oerhörda, inte minst om konsulter till slut behöver kopplas in. Genom att du som chef utbildar dig i medling kan du ta tag i motsättningar i ett tidigt skede och säkra goda samarbeten på arbetsplatsen. Jag ser det gång på gång, hur medling stärker modet hos chefer. Plötsligt har de en lathundsbaserad struktur att falla tillbaka på och får på så sätt lättare att ta tag i svåra situationer.

Idag får jag samtal från medlingsutbildade ledare som berättar att de äntligen kunde hantera personalkonflikten utan att bli en del av den, utan att själv behöva agera domstol eller rådgivare.Att få äga sin konflikt skapar ansvar och deltagande bland personalen.

Medling handlar inte om att bli vänner utan att hitta acceptabla lösningar för det framtida samarbetet. För så här är det – man kan inte önska bort varandra från arbetsplatserna utan bara hitta sätt att förhålla oss till varandra. Därför bör du som är chef möta utmaningen och bli bättre på att lösa konflikter genom att lära dig mer om medling.

Tamara Mascovic, MedlingsCentrum

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.