Chefer lever inte upp till förväntningarna

Det finns en stor skillnad mellan de beteende som anställda förväntar sig av sina chefer och hur cheferna faktiskt agerar. Det framgår av en Krauthammers årliga undersökning av chefsbeteende i Europa. Bland annat förväntar sig anställda att att chefen ska analysera arbetsproblemen tillsammans med medarbetarna, att cheferna självmant ska erkänna sina misstag och be om respons från medarbetarna om sin egen verksamhet. Men de anställda tycks bara få det de önskar i omkring hälften av fallen.

Trots att undersökningen visade på betydande brister i ledningens beteende har 68 procent av de anställda stor eller mycket stor tillit till sina chefer. Omkring 14 procent misstror aktivt sin chef och 4 procent har låg tillit eller litar inte alls på sin chef.

Av resultatet framgår bland annat att:

91 procent vill att chefen ska analysera arbetsproblemen tillsammans med medarbetarna, 47 procent upplever detta.

75 procent vill att chefen ska involvera de anställda när det gäller att lösa problem och dilemman, 38 procent upplever detta.

76 procent vill att chefen ska sätta saker i sitt sammanhang innan en ändring genomförs, 32 procent upplever detta.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.