Chefer lider av tidsbrist

Av de som idag har en chefsroll uppger drygt hälften att de inte hinner vara en så bra ledare som de önskar. Många känner sig också ensamma och utsatt i sin ledarroll och hela 45 procent kan tänka sig ett delat ledarskap för att minska arbetsbördan. Det visar en underökning som konsult- och rekryteringsföretaget Alumni genomfört.

Men årets undersökning visar också att det finns ett stort intresse för att bli chef bland dem som inte redan är det. 82 procent av dessa vill ha en ledarroll i framtiden. Mest attraktivt med ledarrollen är inte lön och status utan möjligheten att kunna utveckla sina medarbetare och förändra organisationen. Attraktiviteten i chefsrollen styrs dock av att det redan från början finns rätt grundförutsättningar och stöd.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.