Chefer mer rädda än anställda för AI

AI En ny studie visar att fler chefer än anställda känner oro över att generativ AI ska ta deras jobb. Hälften av cheferna, 48 procent, känner oro över AI-utvecklingen medan en av tre anställda, 34 procent, är oroliga över att förlora sina jobb till robotarna.

Chefer mer rädda än anställda för AI
Inger Lise Eng. Foto: StockAdobe och Salesforce

Inom allt fler branscher talas det i dag om hur AI kan påverka framtiden – i både positiv och negativ mening.

Nyligen släppte IT-företaget Salesforce rapporten Digital Skills Index, en ny global studie med cirka 23 600 deltagare från 19 länder. I rapporten undersöks människors inställning till AI, digitala färdigheter i olika branscher och sektorer, samt digitala beredskap i olika länder.

Från Sverige deltog 1 000 personer varav 500 chefer och lika många anställda.

 Studien visar att det är fler chefer än anställda som känner oro för att generativ AI kommer ta över deras jobb. 

Bryter man ner statistiken efter olika chefsbefattningar visar det sig att 40 procent av cheferna som ingår i kategorin företagsledning är oroliga att robotarna ska ta deras jobb. I kategorin räknas bland annat chefer med titeln vd, finansdirektör och ekonomidirektör. 

Inger Lise Eng, Salesforce.

– Jag tror många känner att tekniken går väldigt fort framåt, det skapar i sin tur en känsla av ovisshet och att man inte riktigt hänger med. Det viktiga framåt är att vara vaksam och se till att AI fortsätter att utvecklas med rätt mål och används på ett etiskt sätt, säger Salesforces Sverigechef Inger Lise Eng.

Studien visar också att fler arbetstagare än chefer är optimistiska till generativ AI. Var tredje anställd, 35 procent, känner sig positiv till att använda generativ AI i arbetet. Antalet chefer som är optimistiska är desto färre, endast en av fem chefer, 22 procent, är positiva till utvecklingen av generativ AI.

AI utför ju framför allt okvalificerade arbetsuppgifter, ändå är cheferna mer rädda än deras anställda – vad kan man dra för slutsatser från det?

– Generativ AI har kapacitet att utföra kvalificerade uppgifter också. Oron handlar nog främst om att utvecklingen den senaste tiden har gått snabbt. Inom många yrken kommer en kombination av AI och människan sannolikt ge ett bättre resultat. 

Vad kan man göra för att minska den här oron och hur?

– Om oron är utbredd på en arbetsplats, är det klokt  att prata öppet om hur generativ AI kan användas i organisationen. Samtidigt kan man erbjuda stöd och utbildning för personalen i hur tekniken kan användas i arbetet, och skapa bättre förutsättningar för framtiden. Arbetstillfällen kommer inte nödvändigtvis försvinna, men förändras.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste