Chefer missnöjda med utvecklingsmöjligheter

Ledarskapsutveckling är oerhört viktigt. Men de flesta chefer är missnöjda över utvecklingsmöjligheterna och förtroendet för chefer sjunker.

Detta visar den internationella undersökningen Global Leadership Forecast 2008/2009 som konsultfirman DDi gjort med anledning av det sjunkande förtroendet för chefer.

Tre fjärdedelar av de tillfrågade cheferna ansåg att ledarskapsutveckling var av hög prioritet på deras företag. Men bara fyra av tio var nöjda med den konkreta hjälp de fick av företagen.

Undersökningen visade också att chefer vill utvecklas på jobbet genom projekt eller nya arbetsuppgifter, men att utvecklingen ofta hindras av företagsledningens passivitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.