Chefer prioriterar personalfrågor

Trots hårda ekonomiska villkor för stora delar av näringslivet menar företagsledarna att personalfrågorna är deras viktigaste strategiska prioritet. Det hävdar konsultföretaget Accenture i en ny rapport.

I en internationell undersökning har management- och it-konsultföretaget Accenture intervjuat 200 företagsledare i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Australien. Resultatet visar att tre av fyra, eller 74 procent, av de intervjuade menar att personalrelaterade frågor är viktigare för företagets framgång idag än för ett år sedan.

Enligt undersökningen, som presenteras i rapporten The High-Perfomance Workforce Study, är fyra av de fem viktigaste strategiska frågorna för företagsledarna personalfrågor. Frågorna det handlar om är ”att attrahera och behålla kompetent personal”, ” att förändra företagskultur och attityder bland medarbetare”, ”att förändra ledarskap och ledarbeteende” och ”att förbättra personalens prestationsförmåga”. Utöver dessa frågor var även ”kundvård och kundtjänst” bland de fem viktigaste strategiska frågeställningarna. De intervjuade ansåg att dessa personalfrågor är viktigare än till exempel ”kostnadsnedskärningar”, ”konkurrenstryck” och ”branschkonsolidering”.

Saknar kompetens

De intervjuade företagsledarna är oroade över att medarbetarna saknar viktig kompetens vilket försämrar företagens konkurrenskraft. Tre fjärdedelar av de intervjuade angav att deras företag ökat, eller i alla fall behållit sin budget för Human Resources och kompetensutveckling det senaste året. Trots det säger endast 17 procent att de är mycket nöjda med utvecklingen av sina utbildningsprogram och endast en av fyra ansåg att medarbetarna hade rätt kompetens för att utföra sitt arbete på ett sätt som låg i framkant i branschen.

– Det missnöjet kan vara ett resultat av att många företag inte mäter utfallet av investeringar inom Human Resources och utbildning, säger Karin Svensson, partner inom Human Performance på Accenture.

Ser inte sambandet

Drygt hälften, eller 57 procent, svarade att de sällan eller aldrig mäter utbildningsinvesteringar mot personalomsättning. Lika många svarade att de sällan eller aldrig mäter Human Resources-investeringar mot attityder hos medarbetare.

– Jag tycker att undersökningen visar att personalen inte ser sambandet mellan sitt arbete och företagets strategi. Eftersom personalen är den viktigaste strategiska resursen för många företag måste chefer skapa en miljö där personalen kan trivas och utvecklas i rätt riktning, säger Karin Svensson

I en annan separat, ännu opublicerad, global studie har Accenture intervjuat knappt 500 företagsledare. Den studien förväntas ge ett stöd till resultaten i rapporten The High-Perfomance Workforce Study.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.