Chefer rädda för kompetensförlust

Även om de flesta företag uppger att de satsar på kompetensutveckling finns det chefer som inte är positiva till att låta sina anställda vidareutbilda sig av rädsla för att förlora dem.
Det är ett av resultaten i en undersökning Sif låtit genomföra bland sina anslutna.

Sif har genomfört studier inom de tre områdena arbetsmiljö, kompetens och karriär samt lön och andra ersättningar.

– Det är viktigt att alla områden fungerar på ett tillfredställande sätt för den anställde. Om man har en ansträngd relation till chefen går man och funderar på den och då hjälper det inte med ergonomiska stolar, konstaterar Runo Carlsson, ansvarig för arbetsmiljöundersökningen.

Arbetsinnehåll viktigast

Bland arbetsmiljöfrågorna visade sig arbetsuppgifterna vara viktigast, precis som i Nordic Employee Index 2001. Sifs undersökning visade att deras anslutna faktiskt var nöjda med innehållet i sitt arbete. Däremot fick ledarskapet, som ansågs vara en nästan lika viktig fråga som arbetsuppgifterna, ett av de lägsta betygen. Runo Carlsson tror att orsaken ligger i hur arbetsorganisationen är uppbyggd.

– Organisationerna har blivit mer platta, vilket gör att vissa chefer har fått många fler underställda. Det försvårar kommunikationen mellan chefer och anställda, och klimatet riskerar att bli hårdare, säger han.

Runo Carlsson tror därför att företagen måste komma tillbaka till högre chefstäthet.

Gynnar alla

Möjligheten till kompetensutveckling ses av många anställda som en grundläggande faktor för att känna tillfredsställelse med arbetet och lojalitet med arbetsplatsen. Caroline Söder, chef för enheten Kompetens och karriär på Sif, konstaterar att trots att företag ofta talar positivt om kompetensutveckling är det så många som 40 procent av deras anslutna som inte har haft möjlighet att ta del av planerad kompetensutveckling.

– Kompetensutveckling gynnar alla. De flesta tjänsteproducerande företag lever på människors kompetens. Det är alltså en tillväxtfråga för företagen. För de anställda är kompetensutveckling en trygghetsfråga, att veta att man kan få ett annat arbete om man någon gång behöver, säger Caroline Söder.

Enligt henne tänker företagen för mycket ”här och nu”, och glömmer planera långsiktigt för hur de ska kunna möta framtida kompetensbehov.

Vissa chefer rädda

När Sif undersökte möjligheten till kompetensutveckling hos sina anslutna såg de att brist på tid och pengar var det som oftast satte käppar i hjulet. Men också bristande stöd från cheferna kunde vara ett hinder. Caroline Söder har märkt att antalet så kallade konkurrensavtal ökat något de senaste två åren. I ett konkurrensavtal lovar den anställde att stanna kvar på arbetsplatsen en viss tid i utbyte mot vidareutbildning.

– Konkurrensavtal är ett tecken på att cheferna är rädda att förlora sin investering. Men vi tror inte att sådana avtal är rätt väg att gå, säger Caroline Söder.

Hon tvivlar på att konkurrensavtal skapar större lojalitet hos den anställde, utan tror att det snarare kan ha motsatt effekt. Enligt henne bör lojalitet hos en anställd uppnås genom att personen trivs, inte genom att han eller hon binds till företaget genom avtal eller brist på valmöjligheter genom avsaknad av vidareutbildning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.