Chefer saknar basal ledarkompetens och stöd

Chefer kämpar med grundläggande ledarförmågor när budgetar skärs ned och effektivitetskraven ökar. Det visar forskning från det brittiska ledarskapsinstitutet Roffey Park.

Att hantera underpresterande medarbetare och att driva förändring upplevs som stora utmaningar av cheferna. Två femtedelar av dem uppger att underpresterande individer och team inte hanteras rätt och bara drygt hälften av cheferna anser att uppsägningar sköts på ett adekvat vis, skriver den brittiska HR-tidningen People Management.

Chefer från verksamheter där uppsägningar hanteras väl rapporterar inte alls försämrade prestationer och produktivitet i samma grad som de företag där uppsägningar styrs med vänster hand.

Nästan hälften av cheferna uppger att de får lite stöd från organisationen, trots att de upplever sig ha fått mer ansvar på sina bord.

Den årliga chefsundersökningen där 1 460 ledare deltagit visar att kompetensglappet är så stort att 55 procent av arbetsgivarna har flyttat fram ledarutveckling som en av topprioriteringarna under 2013.

Det innebär att ledarutveckling går om både satsningar på exempelvis tillväxt och utveckling av nya produkter och tjänster.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.