Chefer saknar beredskap för framtiden

Dagens chefer blundar inför utmaningen att få de nya generationerna intresserade för sitt arbete. Trots en stor medvetenhet om problemen skjuts de svåra frågorna på framtiden, vilket riskerar att inom bara några år dränera Sverige på kompetent arbetskraft. Det framgår av en undersökning som genomförts av utbildningsföretagen Mercuri International och Gällöfsta Utbildning.

Sverige liksom andra högt industrialiserade länder kommer inom några få år att få svårt att rekrytera kunniga och intresserade medarbetare med ”rätt” kunskap. I undersökningen, där drygt 1 600 chefer och arbetsledare fått svara på frågor om sin beredskap inför framtiden, visar det sig att svenska chefer inte har någon plan för hur de ska hantera detta problem. Ändå bedömer nästan hälften av de svarande att frågan om kompetensförsörjning är avgörande för deras verksamhet och nära fyrtio procent anser att frågan är avgörande för landets framtid.

– Det är helt klart att dagens och kommande chefer står inför ett mycket svårt balansnummer. För att klara detta måste ledarna vara långt bättre rustade än idag – annars är risken stor att Sverige blir kompetensmässigt akterseglat, säger Maria Eklöw, utbildningskonsult på Gällöfsta Utbildning.

Men det är inte bara brist på arbetskraft som är en utmaning för svenska företag och organisationer. Undersökningen, som även omfattar dagens chefsroll, visar att det också har blivit svårare att vara ledare och att tillgodose personalens önskemål. Det gäller inte minst 80- och 90-talisterna som har en annan syn på arbetslivet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.