Chefer saknar kunskap om psykisk ohälsa

Chefer underskattar omfattningen av psykisk ohälsa i arbetslivet, trots att det idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Dessutom saknas både kunskap och rutiner.

Det visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll som släpps inför Internationella arbetsorganisationen ILO:s FN-dag för arbetsmiljö.

Sju av tio chefer underskattar omfattningen av psykisk ohälsa i arbetslivet, trots att det idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Över hälften tror att högst tio procent av medarbetarna kan komma att utveckla psykisk ohälsa under hela sitt yrkesliv. I verkligheten utvecklar omkring var fjärde person psykisk ohälsa någon gång i livet.

– De flesta av oss har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egenupplevd eller som närstående. Psykisk ohälsa är många gånger relaterad till arbetslivet och många kan må mycket bättre om chefen ser, förstår och agerar, säger Rickard Bracken, projektledare, Hjärnkoll.

Hjärnkolls tidigare undersökningar visar att med ett förebyggande arbete och tidiga insatser kan såväl medarbetares hälsa som arbetsplatsens ekonomi gynnas. Men ett förebyggande arbete förutsätter aktiva chefer som initierar och följer upp arbetet. Undersökningen visar att de allra flesta, nio av tio chefer, tycker att det är viktigt att kunna stödja medarbetare med psykisk ohälsa. Men nästan hälften saknar tillräcklig kunskap och lika många saknar fungerande rutiner.

– Cheferna är ansvarsfulla och vill göra skillnad, men saknar många gånger rätt kunskaper och redskap. Att lägga fokus på kunskapsinsatser och förebyggande insatser lönar sig, säger Rickard Bracken.

Hjärnkolls kartläggning har utförts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, CEPI, och omfattar 338 chefer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.