Chefer ska bli bättre på innovation

Innovation Chefer i offentlig sektor behöver bli bättre på innovationer. På uppdrag av regeringen ska nu Vinnova genomföra insatser för att hjälpa ledarna att bli mer innovativa.

Syftet är att öka förmågan hos beslutsfattare och chefer att bedriva innovationsarbete och att efterfråga innovationer i offentlig verksamhet.

– Det räcker inte alltid att ha en god idé, om man inte har en intresserad ledning som är beredd att tänka nytt. Genom innovationsledarlyftet ska vi underlätta för människor att kunna bidra med sina innovativa idéer, säger Annie Lööf i en kommentar.

Vinnova ska ta fram underlag som visar hur innovationsarbete kan bedrivas, i form av exempelvis informationsmaterial, vägledningar, erfarenhetsutbyte och utbildningar. Underlaget ska kunna användas av beslutsfattare och chefer i offentlig sektor. Uppdraget ska slutredovisas den 5 december 2016.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.