Cheferna behöver stöd uppifrån

Ledarskap Första linjens chefer är helt beroende av inte minst stödet uppifrån för att lyckas i jobbet. Det framgår av den avhandling som lagts fram av Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle, som undersökt chefernas strukturella förutsättningar att utföra ett bra jobb.


Cheferna behöver stöd uppifrån

Heidi Hagerman har i sin forskning undersökt de strukturella förutsättningarna för första linjens chefer inom äldreomsorgen.

– Stödet, resurserna, informationen och möjligheterna skiftar. För att kunna utföra ett bra jobb som första linjens chef krävs stöd både uppifrån, nerifrån och från sidan. Men det man kan se är att det fungerar väldigt olika, bland annat när det gällde det stöd och den bekräftelse de fick av sina chefer, säger Heidi Hagerman.

Det som första linjens chefer lyfte fram som allra viktigast för att åstadkomma god vård vara att arbeta tillsammans med sin personal. Däremot var det svårare att få tid med detta då arbetet med ekonomi och mätbara effektivitetsmått upptog mycket av chefernas tid.

Läs även: Kvinnliga chefer vattnar blommor.

– De har höga administrativa krav på sig och de mjuka värdena uppmärksammas inte riktigt i styrformen. Ett sätt att underlätta vore om stödfunktionerna som finns i staben kunde komma ut vissa dagar i veckan och ge handfast hjälp, förklarar Heidi Hagerman.

Jobbar hemma på kvällarna

Många chefer har utvecklat egna strategier för att lyckas, trots bristande förutsättningar. Det kan handla om att arbeta mer än 40 timmar i veckan, som till exempel att administrera hemma på kvällarna för att kunna vara mer närvarande på jobbet.

Andra valde att gå upp väldigt tidigt för att kunna träffa personalen innan de går ut, att ha dörren öppen så att personalen alltid kan komma in eller att vara nåbar på telefonen dygnet runt.

– Äldreomsorg är en dygnet-runt-verksamhet. Om det händer något på enheten under helgen vill cheferna veta det för att kunna ge stöd till personalen, säger Heidi Hagerman.

Läs även: De 20 hetaste kompetenserna för chefer.

Avhandlingen visar också att om en chef har rätt förutsättningar så smittar det av sig och leder till nöjda medarbetare.

– Den lägsta nivån av chefer är väldigt utsatta. Men även om det är tufft och utmanande så är de stolta och upplever arbetsglädje. Att få jobba tillsammans med sin personal och de äldre upplevs som meningsfullt, säger Heidi Hagerman.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.