Chefers guide till it-styrning

It har blivit en integrerad del av de flesta verksamheter, men trots det har företagsledning och styrelse ofta dålig kännedom om arbetet. I boken IT-styrning – vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi kastas tekniska detaljer åt sidan. Istället ges chefer inblick i hur de kan styra it-arbetet. Ämnen som tas upp är exempelvis beslutsgång, ansvarsfördelning, informationssäkerhet samt risker och möjligheter.

Boken utkommer den 18 mars på Uppsala Publishing House.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.