Chefers guide till it-styrning

It har blivit en integrerad del av de flesta verksamheter, men trots det har företagsledning och styrelse ofta dålig kännedom om arbetet. I boken IT-styrning – vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi kastas tekniska detaljer åt sidan. Istället ges chefer inblick i hur de kan styra it-arbetet. Ämnen som tas upp är exempelvis beslutsgång, ansvarsfördelning, informationssäkerhet samt risker och möjligheter.

Boken utkommer den 18 mars på Uppsala Publishing House.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.