Chefers självkännedom viktigt för organisationen

Som chef är det viktigt att jobba med sin självkännedom. Ett aktivt identitetsarbete och övergångar mellan olika roller är viktiga delar i ledarskapet i och med att chefers vardag till stor del präglas av interaktion med andra människor i olika situationer och sammanhang.

Men för att en organisation ska vinna något på att dess chef utvecklar sin självkännedom är det viktigt att det finns en ömsesidig förståelse mellan chefen och organisation under processen. Chefen måste förstå vad organisationen vill ha och organisationen måste förstå chefens utveckling. Detta framkommer i en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.