Chefskapet avgörande för välfärdskvaliteten

Almedalen Chefskapet är helt avgörande för kvaliteten i medborgartjänsterna. Det betonar Håkan Sörman, vd på SKL, som anser att man inom offentlig sektor bör förändra chefskapet för att det bättre ska passa unga människor.

Chefskapet avgörande för välfärdskvaliteten

På Almedalsseminariet Tror du morgondagens ledare kommer med storken? diskuterades det bland annat vilka förutsättningar som krävs för att unga ska vilja ta ett chefsjobb. Men diskussionen fortsatte med att se på vad man kan göra för att locka till sig unga talanger inom offentlig sektor.

Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar att de står inför stora utmaningar då man inom några år kommer att behöva rekrytera massor av nya chefer.

– Vi måste berätta vad vårt jobb innebär, vi har dålig image, personer skryter inte direkt med att de jobbar inom kommunal verksamhet. Chefskapet är helt avgörande för kvaliteten i medborgartjänsterna och vi måste erbjuda något nytt, räta ut befogenheter och roller samt skapa karriärvägar.

Annika Elias, ordförande för Ledarna, menar att offentlig sektor behöver fundera över vilka personer och värderingar som finns. Hon lyfter upp genusperspektivet som en stor och viktig faktor. För färre unga kvinnor än män vill bli chefer och trots att det jobbar långt fler kvinnor inom offentlig sektor domineras chefskåren av män.

– Vi måste lyfta fram förebilder och se till att det är jämställt på toppen. Det handlar också om att göra chefsuppdragen tillgängliga, att lyssna på unga chefer och se deras behov, säger Annika Elias.

Livspusslet

Det handlar också om att skapa en chefsroll som går ihop med att vara förälder för att det ska locka unga människor, menar Henrik Backström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Och Håkan Sörman tillägger att man inom offentlig sektor traditionellt har utövat och pratat om det heroiska ledarskapet, något som måste förändras.

För att verkligen nå förändring tror Annika Elias att vi behöver fundera över hur dagens chefskap ser ut, hon pekar på att det nu finns tekniska möjligheter som innebär att man inte behöver sitta på kontoret mellan klockan åtta och sex.

– Var beredd att tulla på villkor och se till att förena jobbet med livspusslet. För att få in fler kvinnor bör man se till att rekryterings- och löneprocesser är helt könsneutrala så att det bara handlar om kompetens, säger hon och tillägger: Och lär er känna igen ledarskap även utan en grå kostym!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.