Chefskurser minskar anställdas stress

Om chefen går en kurs för att lära sig mer om de anställdas behov kan det minska stressen hos personalen så mycket att deras halt av stresshormon i blodet sänks. Dessutom upplever de att de fått mer att säga till om. Det visar en studie på ett försäkringsbolag som genomfördes under 1999.

Försöket är den första vetenskapliga studien som undersökt om en ökning av chefernas psykosociala kunskaper ger hälsoeffekter hos de anställda. Studien genomfördes på ett försäkringsbolag under ett år då klimatet på arbetsplatsen var oroligt. Situationen omkring bolaget förändrades och de anställda visste att det kunde leda till stora förändringar för dem.

Studien gick till så att cheferna på en av företagets avdelningar deltog i en obligatorisk kurs.

– Det handlade om att öka deras kunskap om de anställdas psykosociala behov, till exempel om att stärka demokratin och att ge de anställda stöd, berättar Töres Theorell, chef för Institutetet för psykosocial medicin, som ledde utvärderingen av försöket.

Lång tid nödvändigt

Kurserna bestod av en halvtimmes föreläsning och därefter en och en halv timmes diskussion mellan cheferna. Detta upprepades varannan vecka under hösten 1998 och våren 1999. Att kursen sträckte sig över så lång tid är enligt Töres Theorell ovanligt, men nödvändigt för att förändringar ska kunna ske.

– Vanligtvis skickar man iväg cheferna på kurs i två timmar eller möjligtvis en vecka. Man tar inte hänsyn till att det tar lång tid att påverka attityder, konstaterar han.

Det studien koncentrerade sig på var inte attitydförändringarna hos cheferna, utan om det ledde till några förbättringar för de anställda. Det visade sig att de drygt 150 anställda vars chefer gick en psykosocial kurs fick en sänkt halt av stresshormonet kortisol i blodet. De anställda vars chefer inte fick någon utbildning låg däremot kvar på samma höga nivå som innan.

Kortisol är ett stresshormon som får kroppens celler att arbeta mer effektivt. Normalt varierar halten av kortisol i blodet beroende på situationen, men hos människor som jobbar i högt tempo är det vanligt med en ständigt hög kortisolhalt. Det ökar risken för skador på cellerna eftersom kroppens egna skyddssystem nedprioriteras.

Större delaktighet

Utvärderingen visade också att chefernas kurs ledde till att personalen kände att de fick större delaktighet i besluten på arbetsplatsen. Detta trots att klimatet på arbetsplatsen hade förämrats och kontrollgruppen kände att de snarast fått mindre att säga till om.

– Studien visar att det lönar sig att försöka påverka cheferna för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Men förutsättningen är att undervisningen på kurserna handlar om hur människor verkligen fungerar och vad de har för behov, inte om hur man manipulerar dem eller driver genom sin vilja, påpekar Töres Theorell.

Han vill poängtera att en sådan här studie inte kan ses som ett slutligt bevis, eftersom det kan finnas andra faktorer som förklarar skillnaden mellan grupperna. Men han ser ändå resultaten som mycket intressanta och tillräckligt entydiga för att motivera en fortsatt forskning inom området.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.