Då har du nått hela vägen fram

Förändringsarbete När vet man att en förändring verkligen har ägt rum?
Elisabeth Ahlqvist, processutvecklare på Kungliga biblioteket har hittat fem kriterier som behöver uppfyllas innan en förändring har landat.

Att genomföra verksamhetsförändringar är komplicerat och något som de flesta tampas med. Det kan vara som att hantera ett gummiband, du drar och drar och tror att du fått med dig alla medarbetare in i nästa fas. När du väl släpper och börjar jobba med andra saker åker gummibandet, det vill säga alla dina medarbetare snabbt tillbaka till ruta ett. Men hur vet man då när en verksamhetsförändring faktiskt är genomförd och att medarbetarna följt med in i nästa fas?

Enligt Elisabeth Ahlqvist, processutvecklare på Kungliga biblioteket, finns det fem faktorer som bör vara uppfyllda:

  • Strukturella element som exempelvis organisering, vision, belöningssystem och motivationsfaktorer har reviderats eller förändrats.
  • När organisationskulturen har förändrats och de anställda bedömer saker och ting på ett nytt sätt.
  • När gruppen utgår från de nya premisserna för hur arbetet bör utföras, vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt.
  • När evalueringssystemet det vill säga uppfattningen om lämpligt och olämpligt beteende genom feedback förändrats.
  • När förändringar i effektivitet och nyttomaximering har uppnåtts.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste