Då ska offentliga upphandlingar klimatanpassas

Upphandling Det som upphandlas ska hålla i vått och torrt. Men när och hur kan offentliga verksamheter se till att ram-avtalen beaktar risker med klimatförändringar? SMHI och Upphandlingsmyndighetens stöd gör så att aktörer slipper lära sig den hårda vägen.

Då ska offentliga upphandlingar klimatanpassas
Vid vissa upphandlingar behöver aktörer beakta konsekvenser av förändringar i klimatet, enligt Jens Johansson. Foto: Adobe Stock

I enlighet med flera uppdrag från regeringen har SMHI och Upphandlingsmyndigheten tagit fram en vägledning för klimatanpassade upphandlingar. Stödet presenterades i november 2022 och är avsedd för offentliga verksamheter, men kan även fungera som inspiration för andra aktörers inköpsverksamhet.

Jens Johansson. Foto: Upphandlingsmyndigheten

Vägledningen hjälper aktörer bedöma om de bör tänka på anpassningar till ett förändrat klimat i sin upphandling, och om det bäst hanteras som kvalificeringskrav, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier eller kontraktsvillkor.

– Det handlar om att verksamheten behöver kunna ställa krav på viss kompetens och att aktörerna ska använda sig av ett visst underlag när de utreder, exempelvis uppgifter från Folkhälsomyndigheten om hur man hanterar risker för höga temperaturer i tätbebyggda områden, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, som varit med och utvecklat stödet.

Ganska låg medvetenhet

Innan vägledningen för klimatanpassade upphandlingar togs fram genomfördes en förstudie för att bilda en uppfattning om medvetenheten kring frågan. SMHI och Upphandlingsmyndigheten pratade med ett antal kommuner och myndigheter och fann att medvetenheten kring klimatanpassning var relativt låg.

– Vi upptäckte att det är ett ganska outvecklat område. De som vet mer är oftast de som har drabbats av förändringar i klimatet på ett eller annat sätt.

Alltså aktörer som lärt sig den hårda vägen?

– Ja, så kan man säga.

Vilka är bättre på klimatanpassning?

– Medvetenheten är nog större inom exempelvis VA-sektorn. Förändringar i klimatet är en mer direkt fråga för dem. De är tvungna att kunna hantera problem såsom större nederbördsmängder, föroreningar i dricksvattenintäkter eller rör belägna i raskänsliga områden, säger Jens Johansson.

Olika råd beroende på inköpskategori

Stödet är en webbaserad plattform som börjar med ett beslutsträd och slutar i olika rekommendationer beroende på vilken inköpskategori en offentlig upphandling ligger inom. Enligt vägledningen finns det till exempel ofta behov av att beakta klimatanpassning inför en upphandling, konkurrenssättning eller avrop om omvårdnadstjänster.

– Sjukhusmiljöer och äldreboenden är exempel på verksamheter som borde ta höjd för värmeböljor. När man gör upphandlingar för fastigheter som dessa måste man tänka på fastighetsskötsel, kanske investera i kylanläggningareller eller tänka på att plantera växtlighet i stadsmiljön för att förhindra värmestress, säger Jens Johansson.

Vad finns det för risk med att inte klimatanpassa upphandlingar?

– Risken är att man tvingas hantera en händelse när den väl har inträffat, och att det då blir mycket dyrare både för hälsa och ekonomi än om man hade varit förberedd.

Här hittar du stödet Vägledning för klimatanpassade upphandlingar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.