Rekryterare: Så lyckas du som kvalitetschef

Kvalitetsrollen Funderar du på en karriär som kvalitetschef? I rollen ingår att kunna utbilda och stötta, men även följa upp och kravställa genom hela värdekedjan, förklarar Joon Fröberg på Skills Rekrytering.

Rekryterare: Så lyckas du som kvalitetschef
Joon Fröberg från Skills Rekrytering berättar hur man lyckas i rollen som kvalitetschef.

Skills Rekrytering i Västerås, som drivs av Joon Fröberg och Annika Frii, har i över 30 år arbetat med kompetensförsörjning. De senaste 20 åren enbart med fokus på rekrytering av framför allt olika chefs- och specialistfunktioner på uppdrag av företag och organisationer i Mälardalsregionen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rekrytering av kvalitetschefer förekommer med jämna mellanrum och Joon Fröberg kan skönja hur rollen kommit att förändra karaktär under årens lopp. Från att kvalitet tidigare var en fråga för kvalitetschefen har den blivit allas angelägenhet.

– Kvalitetsperspektivet har breddats och fått större kommersiell betydelse. Kvalitetschefen har numera en nyckelroll för att ansvara för kvalitetsfrågorna i alla delar av värdekedjan, inklusive underleverantörsledet, säger Joon Fröberg.

Värna inre och yttre effektivitet

Inte minst globaliseringen har gjort att dagens kvalitetschefer måste kunna värna om både inre och yttre effektivitet. Fokus har förflyttats och det räcker inte med att kunna tillverka en så bra produkt som möjligt, utan även en produkt som möter marknadens krav och behov och kan hävda sig i konkurrensen mot omvärlden.

– Tidigare utvecklade företaget en produkt och la sedan ner stor kraft och energi på att göra den så kvalitativt bra som möjligt. Numera måste man vara lyhörd och förhålla sig till ständigt förändrade krav. Det är kunden som till syvende och sist definierar vad som rätt kvalitet, konstaterar Joon Fröberg.

Det innebär också att kvalitetschefen fått ökad strategisk betydelse och central roll för att säkra konkurrenskraft och lönsamhet. Av det följer att kvalitetschefen numera i många fall är en del av ledningsgruppen eller åtminstone har full support från ledningen.

Lista

Joon Fröbergs tips till framgång

  1. Skaffa sigen bred kompetens. Inled gärna din karriär med en traineeplats för att få olika infallsvinklar på kvalitetsfrågorna.
  2. Trendspana på olika branscher. Var framåtblickande för att skaffa dig en bild av vart standardiseringen är på väg inom olika områden.
  3. Sätt dig in i olika kvalitetsmodeller. Var med på revisioner och diskutera med både kunder och leverantörer om olika kravställingar.
  4. Sätt din in i hur kvalitet är kopplat till företagets affärsmodell. Kvalitet handlar inte längre om enbart inre effektivitet, utan även om yttre, det vill säga att skapa värde för kunder och andra intressenter.

– Det är avgörande att högsta ledningen visar engagemang och inser att kvalitetsutveckling är en viktig framgångsfaktor. Har man inte det stödet är det svårt att utföra uppdraget som kvalitetschef på ett bra sätt, säger Joon Fröberg.

Traditionellt ingår i rollen som kvalitetschef att svara för utveckling och förvaltning av lokala ledningssystem. Det gäller fortfarande. Men att vara väl förtrogen med ledningssystemstandarder som ISO 9001 och 14001 betraktas ofta som ett grundkrav och hygienfaktor snarare än som ett mervärde vid en rekrytering.

Numera har de flesta branscher, som till exempel bilindustrin, läkemedel och flyg, också sina egna specifika standarder som kräver särskilt stor bevakning.

– Därmed inte sagt att man måste vara insatt i detaljerna för att komma i fråga för jobbet som kvalitetschef. Däremot underlättar det om man har ett grundläggande intresse för att kunna skaffa sig en viss grundförståelse för de standarder som gäller inom branschen, konstaterar Joon Fröberg.

Hållbarhet blivit kommersiell fråga

I takt med att kvalitetschefsrollen blivit bredare är det i dag flera tunga frågor som landar på kvalitetschefens bord. Inte bara traditionella kvalitetsfrågor om produktkvalitet, utan även frågor med bäring till hållbarhet.

– Det vi märkt är att hållbarhet i större utsträckning än tidigare också blivit en kommersiell fråga. Därför krävs att kvalitetschefen är väl insatt i de här frågorna, inte bara i den egna organisationen, utan i hela värdekedjan, förklarar Joon Fröberg.

Dubbla roller

De formella meriterna hos dagens kvalitetschefer är viktiga; de flesta kandidater som är aktuella för en rekrytering har en gedigen grundutbildning på akademisk nivå, till exempel som civilingenjör eller civilekonom.

Men det som också väger tungt i ett rekryteringsärende är de personliga egenskaperna, menar Joon Fröberg. Det gäller att kvalitetschefen har social kompetens och förmåga att hantera sina dubbla roller – dels att utbilda och stötta, dels att följa upp och kravställa. Enligt Joon Fröberg handlar det om att vara en slags ambassadör för kvalitetsfrågor.

– En sak är att sitta på sin kammare och försöka förstå vad olika standarder betyder – en annan sak att kunna översätta innehållet till operationell nivå och kunna förklara för avdelningschefer och processägare hur det påverkar deras dagliga arbete. Det kräver både en analytisk och kommunikativ förmåga, säger Joon Fröberg.

Samtidigt finns det saker som underlättat i rollen som kvalitetschef, konstaterar han. Digitaliseringen exempelvis har gett kvalitetschefen tillgång till nya avancerade produktions- och kvalitetssystem som genererar mätdata, vilket underlättar uppföljning och spårbarhet.

– Arbetsuppgifter som tidigare krävde en handfull personer kan kvalitetschefen numera klara på egen hand, avslutar Joon Fröberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.