”Dags att bredda intresset för kvalitetsfrågor”

Kvalitet Det är dags att bredda intresset för kvalitetsfrågorna till fler grupper än som har ordet ”kvalitet” i sin titel, menar Anne A Marbrandt, som valts till ny ordförande i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet.

”Dags att bredda intresset för kvalitetsfrågor”
Anne Marbrandt, SFK.

Hur vill du presentera dig själv?

– Jag har min bakgrund inom föreningsrörelsen genom olika nationella förbund där jag varit förbundsordförande, ledamot, vd och även medgrundare av och vd i en lokalförening. Mina akademiska meriter består bland annat av en jur kand och en Executive Master of Business Administration (EMBA) kompletterat med olika ledarskapsprogram.

– Förutom förbundsordförande vid SFK är jag styrelseledamot i Qvalify AB, ordförande i SFK Syd, vd vid NyföretagarCentrum Öresund och just nu även vikarierande näringslivsstrateg i hemkommunen Vellinge. Dessutom har jag ett Segwayföretag som en av mina hobbies.

På vilket sätt har du tidigare kommit i kontakt med kvalitetsfrågor?

– Jag blev kontaktad av en av SFKs tidigare förbundsordförande, Göran Korch, några år efter att jag genomgått en kvalitetsutbildning för Dependum, som han ledde under min dåvarande anställning som näringslivs- och turismchef i Skurups kommun. Han kom ihåg mig som en engagerad och glad person och rekryterade in mig till SFK Syds styrelse.

– Utifrån ett ledningsperspektiv har jag ett stort intresse för TQM, modeller för verksamhetsstyrning och utvärderingsverktyg. Inom NyföretagarCentrum Öresund arbetar vi med verksamhetsintern certifiering och ständiga förbättringar, vilket resulterat i ett NKI på 96. Inom skolan i Vellinge, som utsetts till Sveriges bästa skolkommun, har jag bekantat mig med Qualis och har nu ett uppdrag att sjösätta Företagslotsen, där vi arbetar med Lean och flödeseffektivitet. Jag har haft förmånen att arbeta med kvalitetsfrågor utifrån många olika sorters verksamheter, men alltså främst från ett lednings- och verksamhetsstyrningsperspektiv.

Hur ser du på ditt uppdrag som ordförande för SFK?

– Vi har oerhört engagerade och kunniga medlemmar, och är också ett synnerligen engagerat team i förbundsstyrelsen, med en bredd av kompetenser och intressen. Lägg till det att vi alla vill åstadkomma mycket. Så det handlar om att utifrån medlemmarnas aktuella behov samskapa agila arbetsformer för att effektivt driva verksamheten framåt i den takt den tål. Går vi för långsamt fram svalnar intresset och medlemmarna letar sig annanstans. Går vi för snabbt fram riskerar vi att i stället tappa i förankring, delaktighet och transparens. Det är en balansakt att få hela verksamheten att gå i takt.

Vilka frågor brinner du för?

– En utmaning för kvalitetsprofessionella är just att få ledningens förståelse och genuina engagemang för kvalitetsarbetet. ”-Se nu till att fixa det där med ISO”, har jag hört chefer säga på mer än en arbetsplats. Jag vill bidra till att bredda intresset för kvalitetsfrågor till fler grupper än just de med ordet kvalitet i sin tjänstetitel. En viktig uppgift är också att vidga kvalitetsbegreppet till fler branscher som exempelvis livsmedel, transport, vattenkvalitet, avfallshantering, lantbruk, djurhållning, växtförädling, skogshantering, IT- och andra tjänstesystem.

Läs även: Känner du ett motstånd till ISO 9001?

Vilken är SFKs viktigaste roll?

– SFKs vision är ytterst att öka Sveriges konkurrenskraft. Därmed vill vi bidra till att öka kvalitetskompetensen i Sverige. Det innebär, menar jag, att vi behöver synas än mer på den nationella och även internationella arenan genom allt från att skriva debattartiklar till att bli en naturlig remissinstans för frågor inom kvalitetsområdet. Vi vill också erbjuda konkret stöd för våra kvalitetsprofessionella medlemmar genom att tillhandahålla relevanta fortbildningar, nätverk, konferenser och förmåner inom olika områden.

Hur vill du utveckla förbundet?

– Får jag välja tre utvecklingsområden som jag personligen brinner för väljer jag:

1. En ökad synlighet på riksplanet genom debattartiklar och deltagande i konferenser

2. Ett ökat inflytande i lagstiftningsprocessen genom att bli en naturlig remissinstans inom kvalitetsområdet

3. Ett ökat medlemsinflytande med möjlighet att driva diverse pilotprojekt som bidrar till medlemsnytta i hela förbundet. Till exempel har SFK Stockholm i dagarna tagit ett spännande initiativ till en samtalsserie om AI, SFK Väst sjösätter ett nytt fräscht utbildningskoncept och SFK Syd undersöker nya former för samarrangemang av World Quality Day.

Behöver kvalitetsprofessionen förändras för att kunna möta framtidens utmaningar?

– Ja! I dag är kvalitet en ledningsfråga i allra högsta grad, som ett konkurrensmedel och en överlevnadsfråga för hela verksamheten. De stora företagen inom näringslivet har börjat inse detta. Inom SFK vill vi bidra till att kvalitetskompetensen ökar hos såväl de stora som de små företagen – och sist men inte minst inom den offentliga sektorn där våra kvalitetsprofessionella medlemmar har väldigt mycket kunskap att bidra med.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.