Dags att skrota ständiga förbättringar

Kvalitet Under Kvalitetsmagasinet Live samlades fyra kvalitetsprofiler för att dela varsin framtidsspaning. Det slaktades heliga kvalitetskor på löpande band: ledningens engagemang, rigida ledningssystem, allas delaktighet och ständiga förbättringar.

Patrik Flink, Global Customer Manager och revisionsledare på Intertek, inledde spaningen. Han började med att betona att det idag talas väldigt mycket om ledningens engagemang och om värdet  av värdeskapande revisioner, men att vi ser få exempel på att det verkligen är så. Men detta är viktigt och han tror att vi i framtiden kommer att se mer handling än snack och att dessa frågor blir en naturlig del i kvalitetsarbetet.

Patrik Flink vill också rikta ljuset mot risk.

– Ett bredare perspektiv på risker är jätteviktigt i framtiden. Då menar jag att inkludera risker i affärsprocesserna och den strategiska planeringen.

Kundanpassa ledningssystemen

Patrik Flink ser också en ökad efterfrågan av leverantörskontroller. Kontroll av varors ursprung och arbetsförhållanden ser han som ett växande område. Den snabba förändringstakten i samhället är en utmaning för ledningssystemen. Han påtalar att målstyrning kan hjälpa till att göra ledningssystemen mindre omfattande. Samma område tangerar Anna Lundgren, Process Owner, Quality & Environment, Business Unit Enterprise på Teliasonera Sverige. Hon vill ha bättre kundanpassning av ledningssystemen.

– Företagen har ett behov av att enkelt kunna styra och kontrollera verksamheten. Jag skulle vilja kunna plocka kravlistor för det vi behöver för vår verksamhet från ett smörgåsbord.

Alla måste ta ansvar för kvalitet

Anders Fundin, professor vid Mälardalens högskola, tycker att det är hög tid att alla i organisationen tar ansvar för kvalitet.

– Ledningens engagemang har vi talat om i 25 år, men ägarnas engagemang? Och kunden, hur ofta involverar vi kunden i förbättringsarbetet?

Ur sin forskning han lyfter han de tre viktigaste utmaningarna att arbeta med framöver:

  • Att göra kvalitetsfrågan till en strategisk fråga
  • Att utveckla processer som är robusta
  • Att involvera kunderna i förbättringsarbetet

Anpassning viktigare än ständiga förbättringar

Jacob Hallencreutz, vd EPSI Rating-gruppen, tycker det är dags att ta adjö av ett antal heliga kor inom kvalitetsarbetet.

– Ständiga förbättringar har vi talat om och jobbat med länge. Vi måste nyansera hur vi jobbar med förbättringsarbete. Anpassningsförmåga och omställningsförmåga är det som företagsledare är upptagna av idag. Den utmaningen borde vi ta på allvar istället för att tala om förbättringsverktyg och ständiga förbättringar.

Det går inte att vänta in alla

Idén om alla medarbetares engagemang och delaktighet är en annan vacker ko, men inte heller den fungerar i praktiken, menar Jacob Hallencreutz.

– Människor tar till sig förändringar olika. Vi hinner inte vänta in alla. Om det är viktigare att alla ska vara med går det långsamt och händer för lite. Jag menar att vi självklart ska skapa förutsättningar för delaktighet men vi kan inte vänta in de mest långsamma. Vi måste ta vara på de snabba. Konsensusdrivna idén om att alla ska med måste vi släppa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.