Dålig arbetsmiljö förkortar yrkeslivet

Arbetsmiljö Allt fler äldre tror att de inte kommer att orka arbeta fram till pensionen. Det visar en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen.

Dålig arbetsmiljö förkortar yrkeslivet
Lärare tvekar om de orkar fortsätta till ordinarie pensionsålder. Foto: Stock Adobe

Vi blir piggare och friskare och lever allt längre. Men ändå ökar antalet äldre som uppger att de inte orkar arbeta till pensionen. I gruppen 55 och 64 år är ökningen störst – med 4 procentenheter mellan 2011 och 2019, enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Perspektiv på äldres arbetsmiljö”.

Arbetsmiljön avgör pensionsåldern

Siffrorna kommer från Arbetsmiljöundersökningen 2019. Den visade att fler kvinnor än män i den aktuella åldersgruppen tvekade till att de skulle orka arbeta till pensionen. Omkring 15 procent av kvinnorna och 11 procent av männen upplevde att de inte kommer att kunna arbeta inom samma yrke fram till den ordinarie pensionsåldern. Främst utmärkte sig branschgrupperna utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet.

– Äldres arbetsförhållanden har ett samband med när de väljer att gå i pension. Dålig arbetsmiljö i form av negativ stress, otydliga mål och hög arbetsbelastning både vad gäller fysisk och psykiskt arbete påverkar hälsan och ökar risken för att pensionera sig i förtid, kommenterar Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, undersökningen.

Ta oro för hälsan på allvar

Hon menar att överrepresentationen av kvinnor inom utbildning, vård och omsorg beror på höga krav och små möjligheter att påverka arbetet. Oron för hälsan bör tas på allvar av arbetsgivare, som måste inse att mer måste göras beträffande arbetsmiljön.

– Arbetsgivare behöver via ett gott arbetsmiljöarbete skapa förutsättningar för att personer ska orka och vilja arbeta längre, säger Erna Zelmin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.