Dålig företagskultur bakom stress hos anställda

Arbetsmiljö Stress handlar inte bara om för mycket att göra. Negativ företagskultur kan vara ett större problem visar en ny undersökning.

Dålig företagskultur bakom stress hos anställda
Agera innan det brister. Foto: Adobe Stock

Mer än fyra av tio upplever negativ stress på jobbet. Det visar en enkät bland 2 000 personer gjord av Framfot företagsutbildning. Men medan 26 procent svarade att det var för dåliga resurser för att klara av arbetsuppgifterna så var det betydligt fler, 36 procent, som svarade att stressen beror på en negativ arbetskultur.

Men vad betyder det, negativ arbetskultur? Här lyfter de svarande fram chefer som saknar kompetens att leda på distans och bristande teamkänsla på distans.

– Chefer behöver hitta balansen mellan vad medarbetarna vill och behöver, och vad verksamheten kräver för att vara framgångsrik, säger Anna Furuhäll, vd på Framfot företagsutbildning.

Många sjukskrivna

Även fackförbunden lyfter fram den ökande stressen bland sina medlemmar. Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress. Det visar en ny enkätundersökning om arbetsmiljö som besvarats av 3 700 av förbundets medlemmar, som är ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

– Hälsa i arbetslivet är en av Akavias viktigaste frågor. Att en så stor andel varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress är mycket oroande, säger Akavias samhällspolitiska chef Patrik Nilsson.

Delaktighet viktig

Enkäten visar på en utbredd oro för att jobbrelaterad stress ska påverka den framtida hälsan. Här pekar man på att man inte får tillräckligt stöd av cheferna och arbetsgivarna.

– Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med gott ledarskap och stor delaktighet är en förutsättning för att skapa balans och hälsa ute på arbetsplatserna, säger Patrik Nilsson, Akavias samhällspolitiska chef.

Det finns ett tydligt genusperspektiv på stressen, menar Saco och pekar på att 85 procent av dem som sjukskrivs till följd av svår stress är kvinnor, vilket i sin tur hänger ihop med att många av deras sjukskrivna medlemmar jobbar i kvinnodominerade yrken inom kommunal sektor där det ofta är brist på personal.

Hot mot bemanningen

– Den psykiska ohälsan är ett stort och växande samhällsproblem. Arbetsgivarna måste ta sitt arbetsmiljöansvar och förhindra ohälsosam arbetsbelastning. Det är nödvändigt inte minst om vi ska lösa kompetensbristen i välfärden. Sverige behöver alla barnmorskor, lärare, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och socionomer som vi kan få, säger Göran Arrius, ordförande för Saco i ett pressmeddelande.

En undersökning som Randstad låtit göra har tidigare visat att en av fem upplever stress på jobbet dagligen. Mer än hälften, 56 procent, upplever stressymtom varje vecka. Arbetsmiljöverket presenterade i sin tur rapporter 2019 som pekade på att den arbetsrelaterade dödligheten på grund av stress kommer att öka.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.