Dålig koll på kundernas drivkraft

Kundernas drivkrafter hänger samman med deras lojalitet. Ändå har företag låga insikter om vilka drivkrafterna är, visar en temperaturmätning.

I en underökning från Marknadspanelen svarade 130 företag från olika branscher och i olika storlekar på frågor om drivkrafter för kundlojalitet. 71 procent anger att de arbetar med någon form av uppföljning och analys av kundernas drivkrafter, men endast hälften gör det löpande. 86 procent anser att ett kundernas drivkrafter hänger samman med ökad lojalitet men 40 procent säger sig trots det ha låga insikter om vilka drivkrafterna är.

Aktiviteter som stärker lojaliteten anges vara kundmöten och kundsamtal. Även kundinvolverad utveckling som paneler, fokusgrupper och djupintervjuer samt seminarier och utbildningar har god effekt. Event och social medier har inte lika stark effekt. Trots det angav många att communities och sociala medier kommer att bli en stark marknadsföringskanal framöver.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.