Dåliga ledningsbeslut hämmar digitala satsningar

Digitalisering Bristande kompetens i ledningen i kombination med underinvesteringar i it gör att mer tid måste läggas på problemlösning istället för utveckling av digitala lösningar. Resultatet blir minskad effektivitet och ökade administrativa kostnader.

Dåliga ledningsbeslut hämmar digitala satsningar
Shutterstock

Enligt en ny Sifo-undersökning riskerar bristfälliga it-lösningar och dålig kompetens att sätta käppar i hjulet för digitaliseringen av Sveriges företag.

400 it-chefer i Sverige, både inom privat och offentlig sektor, har fått svara på hur de tycker det går med digitaliseringen inom deras verksamheter.

Resultatet pekar på en stark kritik mot ledningsgrupperna. Hälften av alla it-cheferna i undersökningen svarar att deras ledningsgrupper saknar kompetens inom it-området vilket gör att dåliga beslut vid investeringar påverkar verksamheterna negativt.

Var tredje it-chef inom offentlig sektor menar att de har underinvesterat i it-infrastruktur vilket gör att it-ansvariga får lägga mycket tid på problemlösning istället för att fokusera på utveckling.

En bieffekt med dålig it-infrastruktur blir även följdsjukdomar som störningartrådlösa nätverk och oplanerade avbrott, med mera. Sex av tio it-chefer svarade att den senaste incidenten ledde till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration.

Undersökningen är beställd av Ip-only och genomförd av Sifo.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.