Dåligt stöd på jobbet kan ge depression

Risken att utveckla depression är större för anställda som inte får tillräckligt socialt stöd från sina kolleger. Det visar en ny studie där danska och engelska forskare studerat över 3 000 vetenskapliga artiklar på ämnet och djupanalyserat 14 rapporter, skriver tidningen Du & Jobbet.

En viktig slutsats från genomgången är att personer som utsätts för en dålig psykosocial arbetsmiljö löper dubbelt så stor risk att bli deprimerade än andra.

Linda Magnusson Hanson har genomfört en studie som visar att ett litet beslutsutrymme på jobbet och depressiva symtom har ett samband. Hon fann även vissa skillnader mellan könen. För kvinnor fanns ett samband mellan kollegialt stöd och depression, för männens del fann man ett samband mellan konflikter med medarbetare och depression.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.