Dåligt utrymme för kreativitet på svenska arbetsplatser

Arbetsmiljö Dagens arbetsplatser är dåliga på att fånga medarbetarnas kreativitet, vilket även påverkar hur vi mår på jobbet. Enligt en undersökning från Jusek får endast 15 procent utlopp för sin kreativa förmåga på arbetstid.

Framtidens arbetsmarknad kommer att vara allt mer beroende av mänsklig kreativitet. Samtidigt visar undersökningen från Jusek att kreativitet får alldeles för litet utrymme på dagens arbetsplatser.

– Robotiseringen och digitaliseringen kommer att slå ut allt fler arbetsuppgifter och de nya som växer fram kommer i hög grad att vara beroende av medarbetarnas innovationsförmåga. Arbetsgivare har därför allt att vinna på att skapa utrymme för kreativitet. Förutom värdeskapande är kreativitet en viktig indikator på medarbetarnas välbefinnande i arbetet, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.   

Undersökningen från Jusek, där över 2000 akademiker/tjänstemän ingår, visar att nära var femte akademiker/tjänsteman inte upplever att de får utlopp för sin kreativitet. Endast 15 procent svarar att de får mycket stort utlopp för sin kreativitet.

Skillnaderna mellan olika grupper är stora. Chefer upplever långt bättre utlopp än andra medarbetare, äldre mer än yngre, män mer än kvinnor. Unga kvinnor har sämst möjligheter att tänka nytt. Hela 30 procent av kvinnorna under 34 år uppger att de inte får vara kreativa jämfört med 6 procent av de unga männen.

Juseks undersökning visar också utlopp för kreativitet är en viktig indikator för välbefinnande i arbetslivet. Hög kreativitet hänger samman med låg stress, stort inflytande, bra samspel med kollegor och möjligheter att lära sig nya saker. Om möjligheten att få vara kreativ istället är begränsad är risken stor att arbetslivet i en rad avseenden är sämre.

– Kreativitet är försummat, både som en allt viktigare konkurrensfaktor och som en ingrediens i ett gott och utvecklande arbetsliv. Alla arbetsgivare har anledning att sätta kreativiteten på agendan redan idag, säger Daniel Lind.

 Tips: Så får du kreativiteten att flöda

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.