nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Dåligt utrymme för kreativitet på svenska arbetsplatser

Dagens arbetsplatser är dåliga på att fånga medarbetarnas kreativitet, vilket även påverkar hur vi mår på jobbet. Enligt en undersökning från Jusek får endast 15 procent utlopp för sin kreativa förmåga på arbetstid.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Framtidens arbetsmarknad kommer att vara allt mer beroende av mänsklig kreativitet. Samtidigt visar undersökningen från Jusek att kreativitet får alldeles för litet utrymme på dagens arbetsplatser.

– Robotiseringen och digitaliseringen kommer att slå ut allt fler arbetsuppgifter och de nya som växer fram kommer i hög grad att vara beroende av medarbetarnas innovationsförmåga. Arbetsgivare har därför allt att vinna på att skapa utrymme för kreativitet. Förutom värdeskapande är kreativitet en viktig indikator på medarbetarnas välbefinnande i arbetet, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.   

Undersökningen från Jusek, där över 2000 akademiker/tjänstemän ingår, visar att nära var femte akademiker/tjänsteman inte upplever att de får utlopp för sin kreativitet. Endast 15 procent svarar att de får mycket stort utlopp för sin kreativitet.

Skillnaderna mellan olika grupper är stora. Chefer upplever långt bättre utlopp än andra medarbetare, äldre mer än yngre, män mer än kvinnor. Unga kvinnor har sämst möjligheter att tänka nytt. Hela 30 procent av kvinnorna under 34 år uppger att de inte får vara kreativa jämfört med 6 procent av de unga männen.

Juseks undersökning visar också utlopp för kreativitet är en viktig indikator för välbefinnande i arbetslivet. Hög kreativitet hänger samman med låg stress, stort inflytande, bra samspel med kollegor och möjligheter att lära sig nya saker. Om möjligheten att få vara kreativ istället är begränsad är risken stor att arbetslivet i en rad avseenden är sämre.

– Kreativitet är försummat, både som en allt viktigare konkurrensfaktor och som en ingrediens i ett gott och utvecklande arbetsliv. Alla arbetsgivare har anledning att sätta kreativiteten på agendan redan idag, säger Daniel Lind.

 Tips: Så får du kreativiteten att flöda

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.