Därför är arbetsmarknaden könssegregerad

Kvinnor är bättre på omvårdnad. Eller? Könsstereotypa bilder som den här har bidragit till en segregerad arbetsmarknad i Sverige, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Därför är arbetsmarknaden könssegregerad

Jämställda arbetsplatser bidrar till kreativitet och lönsamhet. Och de minskar risken för trakasserier och konflikter. Det är två slutsatser i rapporten Under luppen, som beställts av Arbetsmiljöverket. Enligt rapporten har Sverige Västeuropas näst mest segregerade arbetsmarknad, efter Finland. Boven i dramat är bilder och föreställningar om skillnader mellan kvinnor och män, bland annat att kvinnor är bräckligare och bättre på omvårdnad.

– Det har varit negativt för kvinnor och försvagat deras koppling till arbetsmarknaden, säger rapportförfattaren Annika Vänje vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Problem som följer med dessa stereotypa uppfattningar är att kvinnor får mindre möjlighet att påverka sin arbetssituation om de jobbar på arbetsplatser där mäns perspektiv är normen.

Ett tips som Annika Vänje ger för att öka jämställdheten är att identifiera fördelning mellan kön, både på arbetsplatsen i stort och där de formella besluten tas.

– Denna samlade kunskap ger Arbetsmiljöverket ett tydligare genusperspektiv. Då kan vi stötta arbetsgivarna så att de kan skapa bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män, säger Ingrid Gidlund, samordnare för regeringsuppdraget Kvinnors arbetsmiljö.

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.