Därför är Hilti en av Sveriges bästa arbetsplatser

Medarbetare Gång efter annan har verktygsleverantören Hilti kommit i topp som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Men så är också personalfrågor en viktig del i företagets kvalitetsarbete. Att bibehålla och öka medarbetarnas engagemang betraktas som affärskritiskt och avgörande för företagets fortsatta framgångar.

Därför är Hilti en av Sveriges bästa arbetsplatser
Hilti har flera år i rad korats som en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Hilti är en framgångssaga som tog sin början i ett garage i Liechtenstein, där bröderna Martin och Eugene Hilti drog igång företaget 1941. Än i dag har huvudkontoret och en av fabrikerna sitt säte i Schaan, nära huvudstaden Vaduz, i det lilla alplandet öster om Schweiz.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Linda Blixt, Hilti.
Linda Blixt, Hilti.

– Många tror att vi är lokaliserade till Liechtenstein på grund av skatteskäl. Men det beror ju helt enkelt på att vi har våra rötter där, säger Linda Blixt, som är kvalitets- och säkerhetsspecialist på Hiltis svenska dotterbolag i Arlöv, utanför Malmö.

Familjeägt bolag

Nästan 80 år senare är Hilti fortfarande ett familjeföretag som är helägt av familjen Hilti, även om det växt betydligt sedan starten. Nästan 80 år senare är Hilti fortfarande ett familjeföretag som är helägt av familjen Hilti, även om det växt betydligt sedan starten.

Med sitt ursprung i Liechtenstein utgör struktur och systematik några av honnörsorden i verksamheten. I det ingår att produkterna ska uppfylla höga krav på kvalitet och precision.

Hiltis huvudkontor ligger i Schaan, nära huvudstaden Vaduz, i det lilla alplandet öster om Schweiz.
Hiltis huvudkontor ligger i Schaan, nära huvudstaden Vaduz, i det lilla alplandet öster om Schweiz.

I affärsstrategin ingår även ett starkt kundfokus – i alla delar av organisationen har medarbetarna alltid ”kundhatten” på.
– Det spelar ingen roll om det är serviceverkstaden eller HR-avdelningen – överallt betonas vikten av att ha ”kundhatten” på. Kunderna är en del av vårt dna, säger Linda Blixt och poängterar att en hög servicenivå är ett av företagets främsta konkurrensmedel.

Fakta

Fakta Hilti

  • Hilti har förgreningar i fler än 120 länder och totalt cirka 30 000 medarbetare, varav närmare 450 i Sverige.
  • Förutom i Liechtenstein har företaget egna fabriker i Österrike, Tyskland, Kina, Mexiko, Ungern och Indien.
  • Den svenska delen är en renodlad försäljnings- och serviceorganisation och består av 25 säljregioner med 175 utesäljare, 25 innesäljare och 13 egna butiker.
  • Till serviceverkstaden i Arlöv kommer årligen cirka 60 000 maskiner för reparation eller utbyte.
  • Hiltis affärsmodell bygger på att behärska alla delar av värdekedjan – produktutveckling, produktion, marknad/försäljning, verktygsservice och återvinning.

Certifierade ledningssystem

För att säkra systematiken i processerna är ledningssystemen certifierade mot både Iso 9001 för kvalitet och Iso 14001 för miljö. Men även ansvaret mot medarbetarna och HR utgör en av grundpelarna i företagets kvalitets- och hållbarhetsarbete.
– Det är kanske inte är så självklart att man talar personalfrågor i termer av kvalitetsutveckling. Men för oss är det affärskritiskt att bibehålla medarbetarnas engagemang – speciellt i kristider som dessa. Det långsiktiga och metodiska arbetet med att skapa ett företagsklimat där alla kan utvecklas ingår därför som en av ledningens viktigaste uppgifter, understryker Linda Blixt.

Att arbetsmiljön är högt prioriterad och Hilti klassas som en av Sveriges bästa arbetsplatser bekräftas också av de utmärkelser som företaget fått genom åren. Sedan 2014 har företaget hela sex gånger – senast i april i år – tagit hem förstaplatsen och en gång andraplatsen i kategorin stora företag i Great Place to Works rankning.

För Hilti är medarbetarnas engagemang en del av kvalitetsarbetet.
För Hilti är medarbetarnas engagemang en del av kvalitetsarbetet.

Rankningen bygger till två tredjedelar på en undersökning om medarbetarnas egna upplevelser av sin arbetsplats och till en tredjedel på fakta om företagets rutiner och processer som rör medarbetarna.

– Det är givetvis flera samverkande faktorer som ligger bakom topplaceringarna. Men det enkla svaret är att vi alltid har våra medarbetare i fokus. Utan medarbetarna är företaget ingenting, konstaterar Linda Blixt.

Små säljteam

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår en rad åtgärder. Bland annat är den stora säljorganisationen uppdelad i ett stort antal små team med sex – sju medarbetare och en säljchef i varje.

– Det skapar täta band mellan ledarskap och övriga medarbetare och möjligheter till veckovisa avstämningar med varje enskild säljare, förklarar Linda Blixt.

Resultatet från både Great Place to Work och den interna medarbetarundersökning som genomförs varje år är heller ingenting som hamnar i skrivbordslådan, utan analyseras noga både i ledningsgruppen och på teamnivå. Alla team och medarbetare får till uppgift att upprätta en lista med förbättringsområden.

– För oss är det viktigt att inte bara genomföra olika undersökningar, utan även stanna upp och analysera resultatet. Vad är bra? Vad kan vi förbättra? Trots alla utmärkelser finns det alltid en förbättringspotential. Det är något vi jobbar med varje dag, betonar Linda Blixt.

Personlig utveckling

På Hilti är det stort fokus på medarbetarnas utveckling. Kontinuerligt genomförs olika internutbildningar både för att utveckla den tekniska kompetensen och inom områden som ledarskap.

Vartannat år anordnas två dagars ”teambuilding” som går under benämningen The Hilti Way. Innehållet varierar år från år, men grundtemat är alltid kultur, värderingar och personlig utveckling.

– Det är alltså ingen utbildning om våra produkter – det har vi också i samband med produktlanseringar två gånger om året. Fokus under The Hilti Way ligger på medarbetarnas välbefinnande samt företagets värderingar, förklarar Linda Blixt.

Även för on-boarding, alltså mottagandet av nya medarbetare som kommer in i företaget finns väl utarbetade rutiner och processer för att de ska få en bra start på nya jobbet. Bland annat har man utvecklat en digital checklista där de medarbetare som svarar för inskolningen kan gå in och notera vilka insatser som gjorts för att introducera den nyanställde. Nya säljare exempelvis får genomgå en tre – fyra veckors lång internutbildning i kombination med coachning av chef och support av sitt team.

Hilti jobbar aktivt med sitt onboardingprogram.

– Förutsättningen för att kunna göra ett bra jobb är att man mår bra och känner att man kan utvecklas. Och det gör man förhoppningsvis hos oss, sammanfattar Linda Blixt.

 

Hiltis 5 verktyg för kvalitetsutveckling.

  1. Sätt fokus på kunden – se till att alla medarbetare alltid har ”kundhatten” på.
  2. Säkra en hög servicenivå i alla led – ge kunder som hör av sig med frågor snabba och kvalificerade svar.
  3. Jobba aktivt med medarbetarnas engagemang – säkra upp att alla får möjlighet till utveckling i sitt jobb.
  4. Dela upp organisationen – bilda små team för att förkorta avståndet mellan ledare och medarbetare.
  5. Ge nya medarbetare en bra start på nya jobbet – skapa en tydlig process för on-boarding och säkerställ att nya medarbetare har rätt verktyg för att göra ett bra jobb från start.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.