Därför behövs extroverta kvalitetschefer också

Kvalitetsrollen När Marie Gelhaar började jobba som kvalitetschef för över 25 år sedan fick hon höra att hon var fel person för jobbet – hon var extrovert. Nu berättar hon hur hennes egenskaper gjort det möjligt för henne att bygga en stark roll och team.

Därför behövs extroverta kvalitetschefer också
Foto: Adobe Stock/ privat

– När jag började jobba med kvalitet så tyckte jag att många kvalitetschefer var introverta, säger Marie Gelhaar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hon är business unit manager på företaget Aquatiq sedan 2022 och supportar kvalitetschefer i livsmedelsindustrin. Innan dess jobbade hon som kvalitetschef i 25 år, mestadels inom bygg- och konsultbranschen. Hon har coachat flera kvalitetschefer och beskriver många som ängsliga inför rollen.

– Man är ofta ganska ensam som kvalitetschef, till skillnad från inom en ekonomi-avdelning till exempel. Kvalitetschefen kan ibland också vara lite vid sidan om verksamheten, och mandaten kan vara otydliga, säger hon.

Så behöver det inte vara, menar hon. Marie Gelhaar fick en gång höra att hon var fel person för jobbet på grund av hur extrovert hon var, och att hon hade valt fel post. Men hon vände på det till sin fördel och gjorde något som hon önskar att fler blev bättre på: att skapa team.

– Vi kvalitetschefer måste kunna bygga team runt oss för att nyttja experterna inom organisationens väggar, men också för att se och bygga processer och hitta enkelhet i en komplex verksamhet. Framför allt måste man kunna kommunicera dessa delar. Då är den extroverta draget en fördel, säger hon.

Bryta mönster för att påminnas om syfte

Som kvalitetschef på ett konsultbolag ägnade hon tid åt att alliera sig med de olika staberna.

– Det möttes med motstånd. De sa ”åh nej Marie, inte ett till möte…” Men jag gav mig inte och kallade dem en och en, vilket gjorde att jag fick bra koll inom organisationen. Jag började stötta stabernas processer, men framför allt kunde jag exempelvis samordna releaser så att ingenting krockade. Det gjorde att vi insåg att det fanns stora fördelar i att dela information, att det genererar kontroll.

Det ledde till att organisationen hade regelbundna stabsmöten inför varje ledningsgrupp. Hon berättar att det blev en påminnelse om varför staberna fanns till, och att man där och då bestämde sig för att ändra stabernas namn till ”affärsstöd”.

– Ibland kan det hjälpa att väcka en verksamhet till liv genom att byta titlar och beskrivningar, för att förstå vad man gör. Lite som att testa sova på andra sidan sängen då och då. Man bryter mönster för att påminnas om sin roll.

Street smart och inlyssnande

Utöver stabsamordningen har Marie Gelhaar skapat både officiella och inofficiella kvalitetsteam på sina arbetsplatser för att bättre integrera kvalitetsarbetet i organisationen, och för att ska skapa sig en helhet. Hon säger sig ha haft turen att ha haft arbetsgivare som litat på det hon gör, och att det gör nytta.

– Det är inte alla som haft den ynnesten, men kvalitetschefer behöver ta plats och ha tydliga befogenheter och ansvar. Man ska steppa upp och inte stå med mössan i handen.

Marie Gelhaar tycker inte att kvalitetsrollen behöver vara ängslig. Men att samla team är svårt – särskilt om medlemmarna i teamet inte är på samma nivå inom organisationen. Då behöver man arbeta med respekt och jämlikhet för att kunna komma fram. Annars finns risk att rädsla uppstår över att någon ska ta över ens område, eller att man ska trampa på någons ansvar och befogenheter. Där måste kvalitetschefen finns till för att dra fram det bästa ur varje person och kompetens.

Vilka egenskaper menar du behövs för att skapa fungerande team?

– Man måste kunna förstå storheten i att fråga fler personer än en själv, vara ödmjuk för andras kommentarer och ifrågasättande. Man måste också komma ihåg att man vill åt deras åsikt, och att man inte ska ducka för de svar man får.

Om team är så bra att ha – varför kommer så få till skott med dem?

– Det är tiotusenkronorsfrågan. Dels kan det vara för att man känner att man inte har ett tydligt mandat för att skapa team. Dels kan det bero på duktig flicka-syndromet – att kvalitetschefer upplever att de ska klara av sina ansvarsområden själv. Man måste vara lite street smart, och man måste framför allt ha ledningens förtroende och kunna argumentera varför ett team är viktigt för kvalitetsarbetet.

Är det så fel att vara introvert då?

– Nej absolut inte. Det finns fördelar med alla typer av personlighetsdrag. Ibland behövs någon som är mer detaljorienterad, och ibland behövs den som är social, en tävlingsmänniska eller en som gör sitt allt för att alla ska må bra. Det är viktigt att komma ihåg att alla personlighetsdrag uppskruvade till max kan vara fruktansvärt. Man behöver balans och självkännedom för att nyttja rätt nivå på de olika dragen man har, säger Marie Gelhaar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.