Därför kan digitala möten få dig att prestera sämre

Digitalisering Digitala möten har blivit en självklar del av arbetslivet och såväl rekrytering som arbetsplanering sker idag via skärm. Men det finns många nackdelar med digitala möten, kopplat till såväl mående som prestation. Det menar forskare vid Mälardalens universitet (MDU).

Därför kan digitala möten få dig att prestera sämre
Britta Nordin Forsberg, Mälardalens universitet.

Britta Nordin Forsberg är forskare inom organisation och ledarskap på Mälardalens universitet. Hon forskar bland annat om hur olika sorters digitala mötesformer påverkar människor och vår kognition. Även om hon ser flera fördelar med att digitalisera delar av vårt arbetsliv, manar hon också till eftertänksamhet – bland annat när det kommer till digitala möten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– En nackdel är att de minskar vår arbetskapacitet genom att vi omedvetet lägger energi på att översätta den platta skärmen till den tredimensionella värld vi är vana vid. En annan nackdel är att de rationaliserar bort viktiga sociala aspekter i möten mellan människor som påverkar vår hälsa och uthållighet, säger hon och fortsätter:
– Exempel på det är känslan av gemenskap och småprat på vägen till kaffemaskinen i pausen för att avläsa varandras kroppsspråk om hur vi mår. Det finns också en risk att vi deltar i onlinemöten när vi är sjuka och egentligen behöver vila.

Det finns enligt Britta Nordin Forsberg flera sätt för arbetsgivare att motverka negativa effekter av digitala möten. Det handlar framförallt om att medvetandegöra riskerna. Små saker gör skillnad, förklaringar hon.

– Även om onlinemöten har stora effektivitetsvinster så tömmer de oss också på energi. Med den kunskapen kan vi se till att ge utrymme för återhämtning genom exempelvis uttalade principer för korta pauser mellan möten och att alltid avsluta möten tio minuter före hel timme. En annan viktig åtgärd är att ge utrymme för framtidens tredimensionella digitala lösningar.

Hur skulle du vilja fortsätta forska på det här ämnet?

– Jag forskar idag på kommande generationer av digitala möten och lärande i virtual reality. Genom att mötas i tredimensionella världarna som VR erbjuder får vi på sätt och vis en naturligare miljö för oss än att platt se kollegorna i rutor sida vid sida på skärmen online. I VR kan vi skapa vårt önskekontor – och tänk att ibland också kunna samla gruppen digitalt kring en lägereld eller i skogen. 

Brittas 6 skäl till att digitala möten inte fullt ut bör ersätta fysiska möten

 1. Digital möteströtthet. 
  Under pandemin blev digitala möten räddningen för många arbetsplatser. Arbetet kunde fortsätta utan att bidra till smittspridning på ett fullsatt kontor och det fanns redan digitala tjänster som Zoom, Teams och Skype. Samtidigt blev det tydligt att de digitala mötena verkade leda till en särskild slags kognitiv trötthet, så kallad “zoom fatigue”, något många än idag vittnar om.
 2. Digitala möten i 2D kräver mer mentalt fokus.
  I ett fysiskt möte tolkar du hela tiden automatiskt den icke-verbala kommunikation som sker. När du inte ser någons hela kroppsspråk arbetar i stället din hjärna hårt för att “fylla i luckorna”. Du behöver också anstränga dig mer i din egna kommunikation för hela att tydligare visa vad du tycker. Din hjärna är helt enkelt inte anpassad till att begränsas till en tvådimensionell värld.
 3. Att se andra på nära håll är stressande.
  I digitala möten sitter deltagare som framför en publik. Du ser dina kollegor vända rakt mot dig i stället för att uppmärksamheten riktas omväxlande mot olika personer utifrån vem som talar. Dessutom är “publiken” väldigt närgången. Deras ansikten är visuellt mycket nära ditt eget, och håller ögonkontakt med dig ovanligt mycket. Det tolkar din hjärna som en väldigt intensiv social interaktion.
 4. Du fastnar i onaturligt stillasittande.
  I digitala möten sitter du ofta mer stilla jämfört med fysiska möten. Dels för att inte “försvinna ur bild”, dels för att du inte behöver förflytta dig fysiskt mellan olika möten. När du också ser dig själv på skärmen, blir du mer självmedveten och anstränger dig för att vara stilla på ett sätt som egentligen inte är naturligt för dig.
 5. Du är på samma plats, men samtidigt inte.
  Att samlas i ett digitalt möte innebär en upplevelse av att vara på samma plats, samtidigt som du och dina kollegor faktiskt befinner sig i olika fysiska rum. Vårt fokus är på varandra men vi är fysiskt på olika platser, vilket skapar ett ”mentalt gränsland” som kan vara tröttande för våra hjärnor.
 6. Digitala möten kan försämra kreativitet och social gemenskap.
  Digitala möten blir mer uppgiftsorienterade och mindre relationsorienterade än fysiska möten. Det naturliga sociala samspelet med andra på arbetsplatsen försvinner vilket gör det svårare att skapa resultat på jobbet. Det extra fokus som digitala möten kräver har dessutom visat sig leda till minskat kreativt tänkande. När vi människor inte upplever gemenskap och tillhörighet mår vi sämre och presterar sämre.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste