Därför ökar hot och våld på arbetsplatser

Arbetsmiljö På senare år har hot och våld alltmer ofta uppmärksammats som ett arbetsmiljöproblem. En omfattande färsk undersökning från Arbetsmiljlöverket visar att orsakerna varierar.

Därför ökar hot och våld på arbetsplatser
Inom vissa yrkesgrupper har hot och våld blivit mer normaliserat.

År 2018-2022 gjorde Arbetsmiljöverket drygt 1000 inspektioner runt om i landet för att undersöka förekomsten av problemet. Fokuset låg på verksamheter som ligger högt i statistiken över anmälda arbetsskador orsakade av hot och våld.

– Vi kan aldrig acceptera att hot och våld blir ett normalt inslag i arbetsmiljön. Arbetsgivarna måste göra det som krävs för att minimera riskerna och här ser vi tyvärr att det finns stora brister, säger Eva Karsten, projektledare för insatsen på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Fakta

Hot och våld i arbetslivet

  • Sammanlagt 6 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot och våld 2017-2021.
  • De mest utsatta branscherna för hot och våld är utbildning inom särskolor, säkerhetsverksamhet, boenden för olika former av omsorg och järnvägstrafik.
  • De yrken som är mest utsatta för hot och våld på jobbet i förhållande till antalet sysselsatta är: Tågmästare, väktare/ordningsvakter (dit butikskontrollanter räknas), undersköterskor och sjukvårdsbiträden, lärarassistenter, poliser, buss – och spårvagnsförare samt kriminalvårdare.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljöarbetet i HVB-hem och LSS-boenden, SIS, kollektivtrafiken, kriminalvården och för butikskontrollanter. 77 procent av de inspekterade arbetsplatserna har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet kopplat till hot och våld.

Det handlar framför allt om brister i rutinerna när det gäller att undersöka, riskbedöma och förebygga riskerna för hot och våld. Undersökningen visar också att medarbetarna saknar fungerande rutiner för vad de ska göra när det väl uppstår en situation.

Det mest utsatta yrket

– Riskerna för hot och våld kan se olika ut, men vi ser ungefär samma brister i säkerhetsarbetet i alla branscher som inspekterats. Det är ett problem att säkerhetsrutiner tas fram centralt utan att involvera medarbetarna. Det gör att man inte fångar upp de risker som finns och rutinerna blir svåra att använda ute i verkligheten, säger Eva Karsten.

Ungefär sex procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakas av hot och våld, enligt Arbetsmiljöverkets statistik 2017-2021.

Tågvärdar är ett av de yrken som är allra mest utsatt. Anställda inom kollektivtrafiken arbetar ofta ensamma under alla tider, även helger och sena kvällar, och saknar en säker flyktväg.

Våld normaliseras på jobbet

Även anställda inom omsorgen är särskilt utsatta för hot och våld. Arbetsmiljöverkets inspektioner vid HVB- och LSS-boendenvisar att arbetsmiljöarbetet inte har den prioritet som är nödvändig för personalens säkerhet. Det finns också brister kring rapporteringen av de incidenter som inträffat.

– Det kan bero på att det saknas rutiner, men det kan också vara att hot och våld blivit så vanligt att man inte längre rapporterar in det som sker. Det är allvarligt, inte minst för att det blir svårare att förebygga att liknande situationer uppstår igen, säger Eva Karsten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.