Databas ökar tillgänglighet för handikappade

Att få reda på hur många trappsteg det finns, hur bred dörren är eller om jag klarar mig utan medhjälpare är frågor som kan vara avgörande för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Sedan ett par år finns det möjligt att få en bild av tillgängligheten på olika besöksmål genom en databas som tagits fram av handikappkommittén, handikapporganisationer, och Västsvenska Turistrådet med flera. Idag används databasen främst i Västra Götalandsregionen där 30 kommuner än anslutna, men nu är den på väg att spridas över Sverige.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan och Synskadades riksförbund har ställt sig bakom databasen nationellt och ska nu utveckla den vidare. Databasen kan nås från flera kommuners hemsidor, främst i Västra Götaland.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste