Datakrångel stjäl lärarnas arbetstid

Arbetsmiljö Datakrångel och teknikstrul kostar lärare många arbetstimmar per månad och försämrar kvaliteten på undervisningen. Det visar en studie i två Skånekommuner.

Datakrångel stjäl lärarnas arbetstid

I två Skånekommuner har 291 lärare, från förskoleklass upp till gymnasieskolan svarat på frågor om teknikanvändning i arbetet de tre senaste dagarna. Frågorna har rört allt ifrån telefoner till digitala skrivtavlor. Studien visar att åtskillig undervisningstid går åt till datakrångel.

– Om man bara räknar arbetet med datorer och datakanoner så ”kostar” själva krånglet med dessa motsvarande 818 lärararbetstimmar i månaden för de undersökta lärarna, berättar Carola Aili, forskare vid Lunds universitet. Det betyder att fem lärartjänster av de 291 helt och hållet går åt till att hantera teknikproblem.

Drabbar undervisningen

Lärarna får i studien också rapportera om och hur krånglet drabbar kvaliteten i undervisningen. Vid 543 undervisningstillfällen har krånglet med datorer och kanoner drabbat eleverna i form försämrad eller minskad undervisning. Räknar man med 25 elever i varje klass, betyder det att 13 575 elever direkt drabbats av försämrad undervisning under de tre dagarna på grund av teknik som krånglat och den tid lärare måste lägga på detta samt på grund av de omprioriteringar lärare var tvungna att göra.

De skolor som undersökts har varit relativt väl försedda med tekniksupport och tekniken är av god kvalitet i flertalet skolor. I kommuner med sämre teknikstöd till lärarna får datakrånglet sannolikt en än större negativ påverkan på elevernas undervisning, menar forskarna.

Studien av villkoren för lärarnas teknikanvändning är en av delstudierna i forskningsprojektet Villkor för lärararbetets organisering. Projektet finansieras av AFA Försäkringar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.