Dataspel förbättrar skolor

Dataprogrammet I händelsernas centrum ska hjälpa rektorer och andra skolledare att utveckla den pedagogiska verksamheten. Programmet är baserat på pedagogen Ulf Blossings avhandling och fungerar som ett strategispel.

I händelsernas centrum, IHC, lanserades i höstas. Det är resultatet av ett samarbete mellan Ulf Blossing, fil. dr i pedagogik vid Karlstads universitet och Myndigheten för skolutveckling. Dataprogrammet bygger på Ulf Blossings avhandling Praktiserad skolförbättring och finns tillgängligt kostnadsfritt på internet. IHC är utformat som ett strategiskt dataspel där den som spelar får inta rollen som nyanställd rektor vid Örtsala skola. Skolan finns i verkligheten och är en av de skolor som Ulf Blossing har studerat. Målet med spelet är att göra arbetslagen mer självstyrande och att få lärarna att gå från förmedlare till handledare.

– Det är en ingång till kunskap om hur man kan göra förbättringar, förklarar Ulf Blossing.

Strategiska val

Vid spelets början har man 220 dagar och en miljon kronor till sitt förfogande. Spelet går ut på att välja bland en mängd olika förbättringsstrategier. De 29 strategierna är indelade i kategorier, till exempel ledarskap och erfarenhetsutbyte.

– Att se att man kan ha så många strategier är bara det lärorikt för rektorer, menar Ulf Blossing.

Varje strategi tar ett visst antal dagar och en del av dem kostar pengar. Man kan till exempel göra ett studiebesök på en skola som har lyckats med sitt förbättringsarbete. Då blir kostnaden 100 000 kronor och det tar fem dagar att genomföra. Medarbetarsamtal är däremot gratis, men tar 40 dagar i anspråk. För varje punkt i listan över strategier finns en beskrivning med fördelar och nackdelar. I vissa fall finns även länkar till vidare läsning.

Förbättring i två steg

Spelet är indelat i två faser. Den första är initieringen och där väljer man strategier med syfte att ge personalen en förståelse för förbättringsarbetet. Efter att man har fått en utvärdering på sin initiering är det dags att gå vidare till implementeringsfasen. Det är fortfarande samma strategier att välja mellan och den här gången gäller det att välja så att förbättringsarbetet kommer igång i praktiken. Under hela spelet visas lärarnas reaktioner på det som görs genom en liten smiley som kan vara glad, neutral eller ledsen. En del åtgärder är inte så populära, men kan vara nödvändiga i alla fall. När man själv anser att man gjort tillräckligt, eller om antingen tiden eller pengarna har tagit slut, avslutar man förbättringsarbetet och får en rapport över hur väl det har lyckats.

Positivt gensvar

Ulf Blossing betonar att spelet gäller förhållandena på en specifik skola och att de inte går att direkt översätta till den egna skolmiljön. Men det är en möjlighet till att reflektera över det egna förbättringsarbetet och upptäcka kunskapsluckor på området.

– Den stora vinsten är om en ledningsgrupp sitter och gör det tillsammans, säger Ulf Blossing.

Den första versionen av IHC har främst utvecklats för testning och utvärdering. Hittills har man fått mest positiv respons från de arbetsledare, lärare och rektorer som har testat programmet.

– De känner igen sig och får ord på det de gör, berättar Ulf Blossing.

Nästa steg i projektet är att Stockholms stad ska testköra programmet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.