De är årets unga ledare

Hanna Bjäregård, Madeleine Sundell och Veronica Hedenmark. Så heter årets unga ledare, som i slutet av april fick motta 250 000 kronor var från Konungens stiftelse för ungt ledarskap.

Hanna Bjäregård, 31, var en av tre unga ledare som nyligen fick kungens stipendium på 250 000 kronor, pengar som ska användas till fortsatt utveckling av ledarskapet. Hon jobbar som yttre befäl i Stockholmspolisens utryckningsenhet och har tillsammans med två ytterligare befäl ansvar för 20 medarbetare. Hon får stipendiet för att hon lyckats skapa delaktighet bland de anställda kring verksamhetens mål och skapat en arbetsmiljö där alla lyfter varandras insats.

– Min inställning som ledare är att verksamheten och personalen ska verka oberoende av mig som chef. Jag vill och har det som krav på mina medarbetare att de skall vara så förtrogna med vårt uppdrag och de krav som ställs på oss att de ska veta vad de ska göra även när jag inte är på plats, säger Hanna Bjäregård.

Utvecklingsprojekt i Zimbabwe

Den andra pristagaren heter Madeleine Sundell, 24, och har länge varit aktiv inom scoutrörelsen. Stipendiet får hon bland annat för att hon tillsammans med en kompis inom rörelsen har startat scoutkårer på två skolor i Zimbabwe. Genom ett utvecklingsprojekt har de utbyte med svenska scouter. Hon har även dragit igång en utbildning för åtta unga ledare som skulle ha besökt Zimbabwe, men på grund av oroligheter tvingades de ställa in resan.

Dessutom har hon praktiserat på International Social Justice Commission i New York och engagerat sig i kampen mot HIV/AIDS. Hon tänker använda sitt stipendium för bekämpning av sjukdomen.

Värdebaserat ledarskap

Veronica Hedenmark, 31, är årets tredje stipendiat och grundare av företaget VH Assistans. Hon får stipendiet för sitt värdebaserade ledarskap och sin strävan för att personer med funktionshinder ska ses som en tillgång.

– Jag bestämde mig tidigt för att driva mitt företag både med tanke och omtanke. Vi vänder oss till människor med normala behov som kräver en särskild insats för att kunna leva sitt liv som om de inte haft ett funktionshinder, säger Veronica Hedenmark.

Stipendiet Ungt Ledarskap delades ut för tredje året i rad.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.